Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus là ai?

Kinh Thánh: Mác 1:29-31

“Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Vả, bà gia Si-môn đương nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.” (BTT)

Câu nói “trước khi thương người, hãy thương lấy người nhà mình” (Charity begins at home) có thể không đúng, nhưng nếu phục vụ Chúa mà không phục vụ gia đình thì là một vấn đề (I Ti-mô-thê 5:8). Bối cảnh của câu chuyện có thật này là ở Ca-bê-na-um (Mác 1:21-28). Chúa Jêsus và các môn đồ vừa rời khỏi nhà hội, nơi Chúa Jêsus đã giảng dạy dân chúng và chữa lành người bị quỷ ám. Mặc dù đám đông bàn tán đầy kinh ngạc, nhưng Chúa Jêsus đã không ở lại. Ngài đến nhà của Si-môn (sau này được gọi là Phi-e-rơ – Ma-thi-ơ 16:17-18) và Anh-rê. Các môn đồ khác có lẽ cũng có mặt ở đó nhưng Mác ghi chú rằng Chúa Jêsus chỉ dẫn hai anh em Gia-cơ và Giăng đi cùng Ngài. Sau này, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là ba nhân chứng cho những sự kiện quan trọng trong chức vụ của Chúa Jêsus (Mác 5:37; 9: 2; 14:33).

Lòng hiếu khách là điều quan trọng trong xã hội thời bấy giờ, cũng như ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Chúa Jêsus đến thăm nhà của Si-môn và Anh-rê, dùng bữa, trò chuyện và ở lại một hoặc hai ngày (Lu-ca 24: 28-29). Nhưng mẹ vợ của Si-môn đang bệnh nặng tại nhà. Bà đang bị nhiễm trùng và sốt cao khiến bà không gượng dậy nổi. Mối bận tâm của gia đình đang hướng về bà chứ không phải các vị khách. Mọi người đang rất lo lắng vì bà đang ở độ tuổi mà cơn sốt cũng có thể khiến bà mất mạng. Ngay khi Chúa Jêsus bước vào nhà, họ liền thổ lộ sự lo âu của mình với Ngài.

Chúa Jêsus chỉ đơn giản nắm lấy tay của bà và dìu bà ra khỏi giường. Khi bà đứng dậy, căn bệnh lập tức biến mất và bà lại thấy vô cùng khỏe mạnh đến nỗi bà có thể đi chuẩn bị bữa ăn để phục vụ Thầy và các môn đồ của Ngài. Sự kiện này sớm trở thành chủ đề bàn tán trong thành phố. Dân chúng đã kết hợp cách đúng đắn quyền phép đuổi quỷ của Chúa Jêsus với quyền phép chữa bệnh và giảng dạy Lời Đức Chúa Trời một cách có thẩm quyền – ba yếu tố trong chức vụ của Ngài (Lu-ca 9:1-2). Đó là những dấu hiệu cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đang vận hành. Nhưng điều đó đặt ra câu hỏi, nếu quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành qua Chúa Jêsus thì Ngài là ai? Danh tính của Ngài thế nào? Câu trả lời rõ ràng mà trước đó đã được xưng nhận bởi ma quỷ là Chúa Jêsus chính là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời (Mác 1:24). Sau đó, Phi-e-rơ đã tuyên bố rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống (Ma-thi-ơ 16:16).

Có lẽ chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những việc quan trọng trong đời sống, còn những việc còn lại thì chúng ta sử dụng khả năng phán đoán của mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc các môn đồ nói với Chúa Jêsus về bệnh tật trong gia đình là điều tự nhiên; nhưng việc chia sẻ điều đó với Chúa đã tạo ra bối cảnh để dạy các môn đồ hiểu rằng luôn có quyền năng trong Danh Chúa Jêsus. Đây là bằng chứng rõ ràng giúp họ thấy rằng những gì Chúa Jêsus có thể làm cho người khác trong đền thờ, thì Ngài cũng sẽ làm cho họ ngay tại nhà. Với tất cả những gì phía trước, họ cần sự xác nhận về quyền năng của Ngài trong đời sống mình. Chúng ta đang sống, tin cậy Lời Đức Chúa Trời. Nhưng trên đường đi, Ngài cho chúng ta kinh nghiệm một cách cá nhân về quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Điều này đáng được trân trọng vì nó nhắc nhở chúng ta về quyền năng siêu phàm của Chúa Jêsus và giúp chúng ta vững tin vào Ngài và làm việc cùng Ngài.

Kính lạy Cha nhân từ! Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con trông cậy Chúa mỗi ngày chứ không chỉ vào ngày Chúa nhật. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã không tin rằng Chúa có thể hành động tại nhà cũng như nơi làm việc. Xin Chúa giúp con thấy rằng Chúa đang cho phép con được dự phần vào công việc của Ngài – ngay trong giờ làm việc của con và cả ở nhà. Con mong nhìn thấy ý muốn Ngài được nên trong đời sống của con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn