Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa đến để gọi tội nhân

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:12-13

“Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” (BTT)

Chúa không tìm kiếm người tốt! Điều này dường như khiến nhiều tín đồ ngạc nhiên vì nghĩ rằng Chúa sẽ chấp nhận họ nhờ những việc tốt họ cố gắng làm… nhưng sự thật không phải vậy. Chúa Jêsus đã nhấn mạnh Ngài không đến vì những người khỏe mạnh và công bình, mà vì những tội nhân ốm đau.

Ngài cũng không đẹp lòng về những của lễ tốt nhất, hay khen ngợi chúng ta khi chúng ta dâng những gì tốt nhất cho Ngài. Thay vào đó, Ngài vui thích bày tỏ lòng thương xót đối với những tội nhân yếu đuối nhất và sa ngã nhất chạy đến với Ngài trong sự ăn năn và đức tin. Chúa Jêsus muốn các môn đồ của Ngài cũng học được cách trở nên nhân từ. Tuy nhiên, điều này không đến một cách tự nhiên đối với những con người kiêu ngạo (và tất cả chúng ta đều kiêu ngạo ở phương diện nầy hoặc phương diện khác). Đó là một phần của đời sống mới mà chúng ta chỉ có thể học được khi bước theo Chúa Jêsus.

Nhưng, đó là một bài học khó, vì nó đi ngược lại với thế gian và bản chất tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thà lên án hoặc bỏ mặc tội nhân hơn là bày tỏ lòng thương xót; thà cho người khác thấy những điều chúng ta hy sinh cho Chúa, hơn là tiếp đón những tội nhân không thể tự giúp mình. Họ cần sự cứu giúp của Chúa Jêsus, như những kẻ thâu thuế tham nhũng và những phụ nữ bại hoại (Ma-thi-ơ 9:10-11). Khi tội lỗi trói buộc con người vào lối sống tha hóa, thì chỉ có quyền năng của Chúa Jêsus mới có thể giải phóng họ.

Chúa Jêsus kêu gọi tội nhân vì Ngài muốn họ thuộc về Ngài. Tội lỗi của họ được khoả lấp bởi huyết Ngài và vi phạm của họ được xoá bôi bởi lòng thương xót của Ngài. Tương lai của họ được bảo đảm bởi ân điển của Ngài. Đó là sứ điệp hy vọng đáng chú ý nhất dành cho những người tuyệt vọng. Thế nhưng nhiều người đến nhà thờ thường làm ra vẻ mộ đạo, giả vờ mình là người tốt lắm vậy. Đó không phải là mục đích Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus đến thế gian; và mục đích thực sự của Ngài chỉ bị che lấp bởi những kẻ giả hình như thế. Hãy hiểu rõ mục đích thực sự của Đức Chúa Trời và bắt đầu yêu thương những người không đáng yêu, và nói cho những người tuyệt vọng biết rằng Chúa Jêsus đang mời gọi họ. Những người đó có thể đang ở xung quanh bạn ngày hôm nay. Họ đang quan sát đời sống của bạn và hy vọng rằng bạn có thể dẫn họ đến với Chúa Jêsus.

Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ! Cảm ơn Chúa về lòng thương xót của Ngài dành cho con, cho con nghe được tiếng gọi của Chúa Jêsus, và cho phép con được đến với Ngài. Con đã tìm thấy tình yêu và sự tha thứ thực sự trong Chúa. Tuy nhiên, con đã không chào đón tội nhân, và cũng không bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ với họ. Xin Chúa tha tội cho con vì con đến với niềm tin theo cách của thế gian và xin Chúa biến đổi tấm lòng của con để con có thể học cách trở nên giống Chúa Jêsus hơn; và học cách đưa dẫn người khác đến với Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn