Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chọn người thay thế

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:15-18

“Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba. Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.” (BTT)

Phi-lát, thống đốc La Mã, không có tiếng tốt giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Sự bạo lực của ông đối với người dân là dã man và không thể đoán trước: họ không tin tưởng ông. Do vậy, vì lợi ích chính trị hơn là công lý, Phi-lát đề nghị “hoán đổi tù nhân” mỗi năm một lần để xoa dịu những người nghĩ rằng ai đó đang bị đối xử bất công. Đó là một cách để Phi-lát giành được sự nổi tiếng.

Vào thời điểm Chúa Jêsus bị đưa ra xét xử, một tù nhân khét tiếng, là tên cướp và một kẻ cướp kia tên là Giê-xu Ba-ra-ba sẽ bị đóng đinh. Phi-lát nghĩ rằng không ai muốn Ba-ra-ba được cứu và vì vậy Chúa Jêsus người Na-xa-rét có thể được thả qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông. Sau cùng, Phi-lát biết rằng Ngài không làm gì sai và các thầy tế lễ cả là những kẻ kiêu ngạo, đố kỵ với thẩm quyền của Đấng Christ. Những lời buộc tội chống lại Ngài là sai sự thật: Phi-lát biết động cơ thực sự là Chúa Jêsus cản đường tham vọng tôn giáo và xã hội của họ.

Hai người đàn ông bị buộc tội có cùng tên Jesus (có nghĩa là Đấng Cứu Thế). Họ cũng là “con trai của cha”. Cái tên Ba-ra-ba xuất phát từ “bar” có nghĩa là “con trai của” và “abba” có nghĩa là “cha”. Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Cha. Ba-ra-ba đã được sắm sẵn để chết thế cho Đức Chúa Jêsus Christ… nhưng khi câu chuyện tiếp tục, chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Mết-si-a là sinh tế thay thế cho mọi người (1 Phi-e-rơ 2:24).

Câu chuyện Lễ Vượt Qua, đang được tổ chức vào thời điểm đó, tất cả chỉ về một con chiên con được thay thế cho mạng sống của đứa con đầu lòng trong những gia đình của người Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập 1.500 năm trước (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12-13). Sau đó, Giăng Báp-tít nói về Chúa Jêsus, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi”(Giăng 1:29). Không ai có thể thay thế cho Chúa Jêsus. Ngài là người duy nhất gánh thay tội lỗi; của lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 16:5-10), cất tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus đã chọn làm người thay thế chúng ta (Ê-sai 53:6). Vì vậy, đừng xem điều Chúa Jêsus đã làm là đương nhiên; đừng phớt lờ Ngài và cũng đừng thừa nhận những cứu cánh tầm thường mà không bao giờ có thể giải cứu bạn khỏi án phạt của tội lỗi. Lại đến lúc phải nhìn nhận Chúa Jêsus một cách nghiêm túc. Nghiêm túc cảm tạ Ngài, yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hãy chọn Ngài làm người chết thay cho tội lỗi của mình; và đừng bao giờ thay thế bất kỳ ai vào vị trí của Ngài.

Lạy Đức Chúa Cha, cảm ơn Ngài đã bằng lòng ban Con Một Ngài để thế chỗ con, chịu hình phạt thay con. Xin tha thứ cho con khi con đã không tôn kính Ngài trong cuộc sống của mình; yêu thương, thờ phượng và phục vụ người khác, nhưng phớt lờ những gì Ngài đã làm cho con. Xin hãy giúp con thức tỉnh; khước từ những vị cứu tinh khác và hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và sức lực mà yêu mến Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn