Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chiên giữa bầy muông sói

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:16

“Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (BTT)

Đây là lần đầu tiên Chúa Jêsus sai các sứ đồ tập sự ra đi mà không có sự giám sát của cá nhân Ngài. Họ ra đi theo từng đôi (Mác 6:7) mà không có bất kỳ nguồn dự trữ nào, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào người lạ về sự tiếp đãi và cung cấp chỗ ở . Sứ mạng của họ thật rõ ràng – nhân danh Chúa họ đến, rao giảng Phúc Âm mà Chúa Jêsus đã rao giảng và làm phép lạ. Liệu họ có an toàn không?

Họ đang đi vào lãnh thổ của kẻ thù. Dù một số người tìm kiếm sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ chào đón họ, nhưng số người khác sẽ âm mưu chống lại họ. Họ giống như chiên đi vào giữa bầy sói – sự đón tiếp của chúng tiềm ẩn khả năng gây chết người. Chúa Jêsus biết điều gì sẽ đến với Ngài, nên Ngài đã huấn luyện các môn đồ để họ cũng trông chờ điều tương tự cho bản thân (Giăng 15:18-21). Đó là sự “huấn luyện về chiến trận” cần thiết cho những người sau này lãnh đạo Hội Thánh ban đầu qua nhiều cuộc bách hại.

Vì vậy, Chúa Jêsus cảnh báo họ đừng ngây thơ. Họ phải hiểu rằng, theo góc nhìn của con người, họ không có khả năng tự vệ và sẽ gặp nguy hiểm trước bất kỳ kẻ gây sự nào. Họ cần sự khôn ngoan sắc sảo (“khôn ngoan như rắn” là câu tục ngữ Trung Đông có nghĩa là đề phòng và thận trọng). Chúng ta có thể nói cách khác là “đừng chọc vào tổ ong”. Một số xung đột có thể là cần thiết (lẽ thật phơi bày sự giả dối) nhưng các môn đồ không nên kiêu ngạo hoặc ngu ngốc kích động sự chống đối (1 Phi-e-rơ 4:13-16). Họ phải là những người thanh liêm, minh bạch của Đấng Christ và không bị cáo buộc về tội tư lợi hoặc làm điều gian ác.

Ngày nay cũng vậy, nhiều tín hữu không bao giờ ra đi rao giảng Phúc Âm. Họ nghĩ mình sẽ an toàn khi làm “Cơ Đốc nhân bí mật”: họ đã rất thiếu sót. Phúc Âm là một thông điệp lợi hại vì có quyền năng thay đổi con người khiến họ đầu phục Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:16); và nhiều người không muốn điều đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ra đi, thì sẽ không ai biết đến ân điển của Đấng Christ. Một số Cơ Đốc nhân làm những điều không thích hợp và thiếu sáng suốt – họ gây ra những rắc rối không cần thiết. Một số người chỉ tìm lợi riêng và đáng bị buộc tội giả hình Tất cả chúng ta cần nghe lời của Chúa Jêsus: đừng ngây thơ; hãy ra đi với một thông điệp lợi hại cho những con người nổi loạn; phải thận trọng và sáng suốt; đừng gây rắc rối; phải hành động cách chính trực.

Lạy Chúa của Phúc Âm! Con cảm ơn Ngài đã ban lòng can đảm và khôn ngoan cho những người dám đem tình yêu của Ngài đến cho thế giới đau thương. Xin tha thứ cho con khi con từ chối ra đi hoặc ra đi cách miễn cưỡng. Xin tha thứ cho con khi con ra đi với thái độ sai lầm và gây ra rắc rối không cần thiết. Xin giúp con can đảm, thận trọng và khôn ngoan; tin cậy Chúa và có tấm lòng ngay thẳng khi phục vụ Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn