Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chạm mặt với kẻ ác

Kinh Thánh: Lu-ca 4:1-2a

“Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày.” (BTT)

Thoạt đầu, điều này có vẻ khá lạ. Vì sao chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, lại có thể bắt đầu bằng một cuộc đối đầu với Sa-tan? Và còn kỳ lạ hơn khi chính Đức Thánh Linh đã dẫn dắt, hộ tống Chúa Jêsus đến gặp chúa của thế gian mờ tối. Điều này còn được Mác chỉ rõ “Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng” (Mác 1:12). Từ “giục” cũng được dùng trong các sách Phúc Âm khi Chúa Jêsus “đuổi” quỷ! Vì vậy, chúng ta biết rằng cuộc chạm trán với sự dữ này là sự khởi đầu cần thiết, có chủ ý của Đức Chúa Trời, được Thánh Linh ủy quyền cho chức vụ của Đấng Christ.

Nhiều người nghĩ rằng Chúa Jêsus đến là để “làm điều lành” và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần trong chức vụ của Ngài. Tất nhiên, Chúa Jêsus yêu thương loài người và làm những việc lành chính bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Đấng luôn yêu thương, nhân từ và làm điều lành. Nhưng nhiệm vụ chính của Đấng Christ không phải chỉ là để bày tỏ đạo đức cao siêu của Ngài. Trên thập tự giá, Chúa Jêsus sẽ đắc thắng quyền lực của sự tối tăm, giải cứu những kẻ bị giam cầm khỏi gông xiềng của tội lỗi và sự dối trá của Sa-tan (Hê-bơ-rơ 2:14-15). Vì vậy, cuộc gặp gỡ trong sa mạc đã cảnh báo Sa-tan “hãy từ bỏ”; đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nó sẽ bị lật đổ (Khải Huyền 12:10).

Một số Cơ Đốc nhân dường như không biết gì về Sa-tan. Họ không nhận ra sự giả dối của nó ảnh hưởng như thế nào đến đức tin và cách sống của họ (Giăng 8:44). Hầu hết những Cơ Đốc nhân khác thì đều nhận thức rõ về cách ma quỷ dùng để tấn công họ cũng như cản trở công tác truyền giảng Phúc Âm, và một số người lại sợ hãi trước viễn cảnh bị chống đối. Chúa Jêsus thì khác. Ngài đã dùng thực tế để lượng giá kẻ thù và tin rằng chức vụ của Ngài sẽ kết quả khi Sa-tan bị đánh bại (Giăng 12:31). Ngài có thể chinh phục bóng tối vì chính Ngài là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12), và đối đầu với Satan trên chính lãnh thổ của nó.

Các cổng địa ngục không thể thắng được sự phát triển của Hội Thánh Chúa (Ma-thi-ơ 16:18). Nhưng đây không phải là một lời kêu gọi vũ trang, cũng không phải là một hành động quân sự. Đó là lời kêu gọi chống lại ma quỷ và sự dối trá của chúng bằng lẽ thật đến từ Lời của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 5:8-9). Khi đó, chúng ta có thể khích lệ những người đồng đức tin cũng như chia sẻ với bạn bè hay kẻ thù của chúng ta (biết) rằng Đức Chúa Trời đã cứu con người khỏi con đường xấu xa tăm tối ra sao khi tin nhận Chúa Jêsus. Tất nhiên, điều này khơi dậy lòng căm thù và sự tức giận của Sa-tan (Khải Huyền 12:12). Tuy nhiên, Chúa Jêsus không hề lo sợ. Tất cả đều nằm trong sứ mạng của Ngài và Đức Thánh Linh ở đó để thêm sức cho Ngài. Tương tự, chúng ta hãy vững lòng vì Chúa luôn ở với chúng ta (Giô-suê 1:9). Ngài đã ban sự bảo vệ thuộc linh cho dân sự Ngài (Ê-phê-sô 6:10-18) và chính Đức Thánh Linh cũng đang dẫn dắt chúng ta luôn.

Lạy Chúa. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jêsus đến không chỉ để dạy chúng con trở nên tốt hơn, mà còn để loại bỏ quyền lực của Sa-tan và những hậu quả xấu xa từ sự dối trá của nó. Xin tha thứ cho con vì đã sợ hãi trong những lúc lẽ ra con nên tin cậy Chúa . Xin giúp con can đảm bước vào nơi tối tăm của thuộc linh mỗi ngày với tư cách là ánh sáng của Chúa trên thế gian này. Xin Chúa giúp con nhận ra những mưu kế của Sa-tan và chống lại nó bằng chính lẽ thật của lời Ngài, hầu cho con có thể trở thành sự sáng cho người khác – phản chiếu lẽ thật vào thế giới đầy sự giả dối này. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn