Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Theo Chúa không cần tính giá

Hai người lính trẻ tuổi đương nói chuyện về việc tin theo Đấng Christ.
Một người nói:Tôi không thể nói hết cho anh biết Đấng Christ quý báu với tôi dường nào và đã ban cho tôi những gì. Tôi ước ao anh sẽ gia nhập quân đội của Ngài.
Người kia suy nghĩ rồi đáp rằng:

Tôi đương suy nghĩ về việc đó, nhưng tin theo Chúa thì phải từ bỏ nhiều điều. Quả thật, tôi còn tính giá nữa.
Một sĩ quan đi ngang qua nghe được câu chuyện, bèn đặt tay trên vai chàng và nói rằng:

Anh ơi, anh tính giá khi tin theo Đấng Christ sao? Nhưng có bao giờ anh tính giá của việc không tin theo Ngài chưa?
Lời người khôn ngoan ví như đinh đóng. Câu hỏi kia cứ vang vọng trong tâm trí, khiến chàng bối rối mãi cho đến khi chịu tin theo Đấng Christ. Và trong hai mươi bảy năm nay, chàng vẫn trung thành hầu việc Ngài.

Đức Chúa Giê-xu có phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu” (Mác 8:34 -35)

Nguồn: “Những tia sáng II” – Mục sư L.V.T

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn