Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sống thỏa lòng- một lợi lớn

NGƯỜI KHÔNG THOẢ LÒNG
Một người đi đường gặp một em bé đứng khóc. Hỏi ra mới biết em đánh mất 5 đồng tiền em dành dụm bấy lâu. Ông móc bóp cho em lại chổ tiền mất. Em bé mừng rỡ cám ơn ríu rít. Rồi bỗng như suy nghĩ lại oà lên khóc nữa. ông khách lấy làm lạ gạn hỏi thì em thưa:
-Nếu không làm mất tiền, thì giờ cháu đã có 10 đồng rồi!”.Người không thoả lòng không bao giờ thoả mãn cái mình đang có mà luôn ước cái mình không có, như câu chuyện em bé mất tiền nầy.

Erskine Mason nói: Nếu một người không thoả lòng tình trạng tiện tại của mình. sẽ không thoả lòng trong tình trạng sắp tới” .
Thoả lòng là đức tính căn bản của cơ đốc nhân. Các vĩ nhân thường sống giản dị, thanh bạch. Nếu mình tự nhiên không có tánh thoả lòng, thì có thể tập như Phao-lô trong thư
Phi líp 4: 1 1-12.
Tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thoả lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được“.
1Ti-mô-thê 6:6.
Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn”.

Nguồn: -NSM-

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn