Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bông trái thuộc linh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:19-23

“Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (BTT)

Người chủ đã đưa một số tiền lớn cho các đầy tớ của mình trước khi ông đi vắng, tin rằng họ sẽ biết cách làm ăn và tạo ra lợi nhuận. Họ được chia những số tiền khác nhau để đầu tư và buôn bán. Mỗi người được chia phần tương ứng với khả năng của mình theo sự đánh giá của chủ. Một thời gian sau, người chủ trở về. Ông muốn biết họ đã làm gì với số tiền mà ông đã giao cho. Có thể họ đã sử dụng số tiền đó cho riêng mình, lãng phí nó vào những cuộc phiêu lưu thương mại đầy rủi ro hoặc dùng nó để đánh bạc với hy vọng kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng.

Hai người đầy tớ này đã không làm chủ mình thất vọng. Họ đã nhận nhiệm vụ cách nghiêm túc cùng với lời hứa chủ sẽ quay về cũng như đã rất nỗ lực để đầu tư và làm lợi ra nhiều nhất từ số tiền có được, và cuối cùng cả hai đều đã mang về 100% lợi nhuận trên số tiền đầu tư. Chủ của họ rất hài lòng. Cả hai người đầy tớ đều vâng lời ông và rõ ràng họ đã làm việc cách chăm chỉ để mang về một khoản lợi nhuận nhiều như vậy. Phần thưởng thực sự mà họ nhận được đó là sự khen ngợi của chủ và những việc lớn hơn mà ông dự định sẽ giao cho họ. Đặc biệt hơn cả là lời mời tham gia buổi đại tiệc “mừng ngày ông trở về”.

Không có ai giống ai cả. Mỗi chúng ta có những ân tứ và năng lực khác nhau để đảm đương những trách nhiệm của mình. Chúa Jêsus đã làm rõ điều này qua ẩn dụ trên và việc mỗi người đầy tớ đã mang về 100% lợi nhuận chứng tỏ cả hai đều đã làm hết sức mình. Đức Chúa Trời biết điều đó và không để cho chúng ta làm gì vượt quá khả năng của mình, miễn là chúng ta trông cậy vào sự giúp đỡ của Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Chúa đã ban cho chúng ta ân tứ (1 Cô-rinh-tô 12:7,11), tức là những khả năng giúp chúng ta hầu việc Ngài cách kết quả. Ngài mong muốn chúng ta tôn vinh Ngài vì đã ban cho chúng ta những ân tứ đó và sẽ sử dụng chúng cách hiệu quả. Kỳ hạn dành cho chúng ta là sự tái lâm của Chúa Jêsus hoặc khi Ngài gọi chúng ta về Thiên đàng, tuỳ sự kiện nào đến trước. Lúc đó, Ngài muốn chúng ta sẽ đóng góp vào việc xây dựng vương quốc của Ngài. Chúng ta được ban cho sự sống này không phải để hưởng thụ một mình nhưng để thờ phượng Chúa và nhận biết Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi tuyệt vời. Sự trung tín là điều quan trọng. Mặc dù một số người giải thích rằng đó là “sự nỗ lực”, nhưng Chúa Jêsus đặt sự trung tín và sự tăng trưởng ngang nhau. Đời sống thuộc linh của bạn có thật sự tăng trưởng – sinh bông trái cho chính mình và cho những người khác hay chưa? Đó là một câu hỏi hay ngay lúc này, bởi vì Chúa Jêsus sẽ chờ đợi câu trả lời của chúng ta khi chúng ta gặp Ngài!

Lạy Chúa là Đấng tể trị cả vũ trụ! Cảm ơn Chúa vì sự sống này và những ân tứ Ngài đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc con đã sử dụng những điều Chúa ban cho những thú vui của riêng mình, bỏ quên hoặc lãng phí chúng. Cảm ơn Chúa vì đã nhắc nhở con rằng khi Chúa Jêsus trở lại, Ngài mong muốn nhìn thấy những bông trái thuộc linh trong đời sống con. Xin Chúa giúp con đánh giá lại xem con đã làm được gì với tất cả những điều mà Chúa đã ban cho con, và xin giúp con có một cam kết mới trong sự phục vụ Chúa để được Chúa Jêsus đẹp lòng khi con gặp Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn