Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lợi tức đầu tư

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:14-18

“Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.” (BTT)

Chúa Jêsus thường sử dụng hình ảnh minh họa lấy từ thương trường. Đây là minh họa nói về một người đàn ông đã đưa tiền cho những đầy tớ đáng tin cậy, mong họ đầu tư sinh lời. Sau đó, ông ra đi nhưng hiển nhiên là ông mong nhận được nhiều lợi tức từ khoản đầu tư của mình.

Ý nghĩa của minh họa thật rõ ràng. Chúa Jêsus đã đến, đi môn đồ hóa và sau đó ban cho họ Phúc Âm cứu rỗi để gieo vào tâm linh của người khác và thu phục linh hồn tội nhân vì sự vinh hiển Ngài. Ngài đã dùng những con người, kể cả các sứ đồ, được Đức Thánh Linh soi dẫn (Ê-phê-sô 4:11-13) để trang bị cho toàn thể Hội Thánh hầu họ có thể bày tỏ và giảng giải bản tánh cùng ân điển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 12:4-11). Mỗi một Cơ Đốc Nhân là sự đầu tư của Đấng Christ để mang ánh sáng của Ngài đến cho thế giới tăm tối và nhân rộng ánh sáng ấy khi nhiều người ăn năn tội và Ngài được vinh hiển.

Chúa Jêsus sắp ra đi. Các sứ đồ ở lại cùng với lời Kinh Thánh, bao gồm Phúc Âm và Đức Thánh Linh – Đấng sẽ ban các ân tứ thuộc linh. Khoản đầu tư đó sẽ “chín muồi” khi Chúa Jêsus tái lâm. Trong câu chuyện trên, có hai người đầy tớ kiếm được 100% lợi nhuận, còn người đầy tớ thứ ba không quan tâm đến việc đầu tư của chủ mình. Vì vậy, Chúa Jêsus dạy rằng sẽ có hai hạng người: những người mong muốn được làm lợi ra cho chủ và những người không quan tâm đến những gì chủ sẽ nhận được khi trở về (có thể vì lười biếng, hờn dỗi, không yêu quý chủ hoặc quá bận rộn với mối quan tâm cá nhân nên không làm việc cho chủ).

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã đi xa hơn một bước và cố gắng lấy tiền của Chủ cho bản thân mình – nhưng ông đã mất tất cả. Hầu hết những người khác đều đầu tư cho cuộc sống của họ và mang lại lợi ích lớn cho Chúa – Ngài được vinh hiển và nhiều tân tín hữu được thêm vào gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu bạn ở trong Đấng Christ thì bạn đã được ban cho những ân tứ thuộc linh để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn đang làm gì với những điều đó. Đó không phải là những món đồ chơi để bạn giải trí, mà là những công cụ để xây dựng vương quốc của Ngài. Khi Chúa trở lại, liệu bạn có làm lợi ra những gì Ngài đã đầu tư vào bạn không? Liệu danh Chúa có được tôn vinh; sẽ có thêm những tân tín hữu vào Hội Thánh; liệu vương quốc của Ngài có phát triển không?

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con những ân tứ thuộc linh, những khả năng đặc biệt để con mang lại vinh quang cho Chúa và cùng Chúa xây dựng vương quốc của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con khi con lơ là trong công tác hầu việc Chúa và trong việc sử dụng các ân tứ Ngài ban – có thể vì con bận tâm đến lợi ích bản thân, vì lười biếng hoặc thờ ơ. Xin Chúa giúp con nhớ rằng Ngài đã đầu tư vào con và Ngài mong con làm lợi ra cho Ngài. Xin cho con tinh thần sẵn sàng sử dụng các ân tứ Chúa ban để Ngài được vinh hiển. Trong danh Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn