Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bị bắt bớ vì sứ mạng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:24-25

“Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!” (BTT)

Chúa Jêsus đã cảnh báo các môn đồ về sự bắt bớ sẽ đến với Ngài và với họ. Đó không phải hành động thù ghét tình cờ mà là một phần của sự tấn công đã được sắp xếp trước vào Vương quốc Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người đi theo họ đang bị thao túng và lừa dối. Họ hành xử theo lệnh của chủ. Người đứng đầu phe cánh không tin kính chính là Sa-tan – chúa của thế giới này, chúa của các quỷ – là kẻ lừa dối. Hắn dối trá đến mức họ thậm chí không biết hắn đang lợi dụng họ để chống lại Đức Chúa Trời và vương quốc Ngài.

Đó là sự xuyên tạc thậm tệ lẽ thật. Chúa Jêsus là người đứng đầu hợp pháp trong gia đình đức tin của Y-sơ-ra-ên (Israel); nhưng Giăng 1:11 có chép “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy”. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng chính Chúa Jêsus mới là người bị quỷ ám (Gi 8:48-46) và quyền năng đuổi quỷ của Ngài đến từ Bê-ên-xê-bun (Beelzebub) (Mat 12:24).

Hiển nhiên, phần lớn sự nổi loạn chống lại lẽ thật đã có sẵn trong mỗi con người: sự kháng cự đầy tội lỗi không chịu phục tùng Đức Chúa Trời là rất phổ biến. Nhưng sự hiện diện của Con Đức Chúa Trời trong thân thể vật lý đặc biệt khuấy động sự giận dữ của Sa-tan, khiến những người lẽ ra chào đón hắn lại có can đảm để khước từ hắn. Và những người theo Chúa Jêsus cũng nhận sự đối xử tương tự. Kẻ Ác gieo rắc lòng căm thù người Cơ Đốc vào trong gia đình và cộng đồng, khiến Cơ Đốc nhân khó làm chứng về ân điển cứu chuộc của Đấng Christ; và ngăn trở sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời.

Những kẻ ghét bạn, bởi vì bạn yêu mến Chúa Jêsus, chứ không vì tư thù cá nhân, chỉ đơn giản làm theo chỉ dẫn của ông chủ gian ác. Còn bạn, nếu bạn là môn đồ chân chính của Chúa Jêsus, thì nên thực hiện những huấn thị của Ngài. Hai sự hướng dẫn hoàn toàn khác nhau về mục đích: của Sa-tan là phá hủy vương quốc Đức Chúa Trời, còn Đấng Christ thì xây dựng. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi những khó khăn và bắt bớ là điều bình thường trong Hội Thánh. Ngày nay, trên khắp thế giới, nhiều tín đồ đang bị bắt bớ vì họ tin Đấng Christ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Nếu sự bắt bớ đến với bạn, thì đừng ngạc nhiên (1 Phi 4:12-14): điều đó cho thấy Chủ của bạn là ai.

Lạy Chúa, là Đấng chủ tể của con, cảm ơn Chúa về đặc ân được chịu khổ với Ngài và về hy vọng được dự phần trong vinh quang Ngài. Xin tha thứ cho con khi lắm lúc nghĩ rằng Chúa đang chống lại con; khi con thỏa hiệp với ma quỷ và để thế gian nhào nặn con trong sự gian ác. Xin giúp con nhận biết giá trị của con trong Đấng Christ và cảm thấy vinh dự được làm tôi tớ Ngài, dù phải trả giá nào. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn