Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ảo tưởng dễ chịu

Kinh Thánh: Mác 14:53-54

“Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão, và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau Ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm; rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi.” (BTT)

Mọi thứ có vẻ thật là sai trái. Đúng như vậy! Vua trên muôn vua bị điệu đến trước một tòa án chiếu lệ. Những người lãnh đạo ở đó dạy người khác về Đức Chúa Trời nhưng thậm chí không nhận ra Đức Chúa Trời khi họ được nhìn thấy Ngài. Phi-e-rơ đã hứa quả quyết đứng đầu để ủng hộ Chúa Jêsus (Mác 14:31) nhưng giờ ông lại nép mình ở phía sau. Người luôn nóng nảy trước sự bất công giờ đây lại nguội lạnh với lời hứa của mình và cần một ngọn lửa để sưởi ấm.

Phi-e-rơ đâu đó vẫn còn bản tính can đảm nhưng trong tình huống này, chúng ta sẽ bắt gặp một Phi-e-rơ không đủ dũng cảm để xưng nhận Chúa là thầy của ông (Mác 14:66-72). Đống lửa giúp ông có thể sưởi ấm nhưng chính nó lại đặt ông vào tình thế nguy hiểm hơn ông nghĩ vì tình yêu ông dành cho Chúa Jêsus đã trở nên hâm hẩm giống như Hội Thánh Lao-đi-xê. Khải huyền 3:16-17 chép: “Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.” Những Cơ Đốc nhân hâm hẩm là những người cứ nghĩ họ nóng cháy nhưng thật ra lòng họ đã nguội lạnh. Họ tưởng họ có thể xử lý được mọi việc nhưng họ không nhận ra mình yếu đuối như thế nào. Nói cách khác, họ bị ru ngủ thuộc linh, như Phi-e-rơ đã ngủ thay vì cùng Chúa tỉnh thức cầu nguyện (Mác 14:37).

Đó là cách mà tội lỗi xâm nhập vào đời sống. Khi ngừng cầu nguyện, chúng ta dễ sa vào chước cám dỗ (Mác 14:38). Khi người ta không chấp nhận lẽ thật, thì họ dễ nghe những lời phỉnh dổ (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-11). Một quyết định sai trật sẽ dẫn đến một loạt lỗi lầm theo sau. Không còn gì đúng đắn cả. Những giá trị bị bóp méo và niềm tin vụn vỡ. Nhưng giữa những điều tồi tệ ấy, Cứu Chúa Jêsus không bao giờ thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Ngài vẫn y nguyên từ trước khi Ngài tạo dựng nên những con người hiện đang tìm cách giết Ngài (Giăng 1:11). Cuối cùng, Chúa Jêsus sẽ được xem là Vua (Ê-sai 45:23; Rô-ma 14:11). Lời hứa ở cùng với con dân Chúa sẽ không bao giờ bị phá vỡ (Ma-thi-ơ 28:20); và Ngài sẽ làm thành mọi lời hứa (II Cô-rinh-tô 1:20). Hơn nữa, đống lửa ấy vẫn sẽ dành cho những ai còn chưa thuận phục trước quyền tể trị của Ngài (Ma-thi-ơ 25:41).

Trong thế giới điên rồ, đầy sự đảo lộn này, nơi người ta xem lẽ thật là xấu xa và tội lỗi, hàng triệu cuộc sống của con người không thể cứu vãn được nếu không có Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Văn hóa phương Tây ban đầu dựa theo các giá trị trong Kinh Thánh, nhưng giờ lại suy đồi giống như những gì diễn ra xung quanh Chúa Jêsus khi Ngài bị treo lên thập giá. Những thầy dạy luật đã tự ý lập ra nhiều quy tắc đạo đức và Cơ Đốc nhân thất bại ngay từ giai đoạn đầu tiên. Nhưng Tin Lành là Chúa Jêsus đã chết thế cho thế hệ này cũng như những người trong thời của Ngài. Xin đừng nghĩ sự vô tín trong thời hiện tại sẽ ngăn tầm ảnh hưởng của Phúc Âm, mà đây chính là lúc cần Phúc Âm nhất! Điều đó cũng đúng tại nơi bạn đang sinh sống và làm việc. Vì thế, đừng cảm thấy hổ thẹn về Tin Lành bởi đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16).

Lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì duy chỉ Ngài là Đấng Cứu Thế quyền năng, và là bạn của con. Xin Chúa tha thứ vì những lần con hổ thẹn trước mặt người khác về Chúa Jêsus hay Tin Lành của Ngài, mà lại tự cho rằng con mạnh mẽ trong khi tâm linh con thì yếu đuối. Xin Ngài giúp con có thể nói cho mọi người biết Chúa là Cứu Chúa ở những nơi dường như không ai biết Ngài vì đó là nơi cần đến Ánh sáng lời Chúa nhất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn