Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ánh sáng có mục đích, Lời Chúa có ý nghĩa

Kinh Thánh: Mác 4:21-23

“Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!” (BTT)

Thật là nực cười khi lãng phí ánh sáng của ngọn đèn dầu bằng cách đặt nó ở dưới bất cứ vật gì mờ đục. Điều đó sẽ làm hỏng mục đích của việc thắp đèn. Mục đích của ánh sáng là chiếu vào bóng tối để mọi người có thể nhìn thấy chính mình trong môi trường của họ và có thể làm việc một cách an toàn và hiệu quả. Đây là một ẩn dụ khác của Chúa Jêsus. “Ánh sáng” là lẽ thật về Chúa Jêsus, “chiếu ánh sáng” là giải thích Phúc Âm, “che giấu ánh sáng” là không công bố lẽ thật về Chúa Jêsus để người ta nghe, rồi tin và vâng theo (Công vụ 26:17-18). Đọc những ký thuật trong Kinh Thánh nói về lời dạy và chức vụ của Chúa Jêsus giúp chúng ta nhìn thấy chính mình và thế giới mà chúng ta đang sống qua lăng kính của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể thờ phượng và phục vụ Ngài. Chúa Jêsus và Phúc Âm của Ngài là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Mác 4:11) – được giấu kín cho đến lễ Ngũ Tuần đầu tiên, nhưng bây giờ điều đó đến với mọi người cách tự do. Con đường đến Thiên đàng của Đức Chúa Trời phải được công bố, giống như hạt giống trong ẩn dụ Người gieo giống. Bạn nghĩ vì sao bạn được biết sự mầu nhiệm? Có phải chỉ để được cứu và có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên bạn chăng? Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Bạn đã được ban cho sự mầu nhiệm để chia sẻ với những người khác, để họ cũng tin và được gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời.

Vậy tại sao chúng ta lại để cho lẽ thật Phúc Âm bị khoá kín đằng sau đôi môi mím chặt? Tại sao chúng ta “cẩn thận” đến mức “đóng chặt” đôi môi mình lại? Sự thật là chúng đã “đóng” và sẽ tiếp tục “đóng” cho đến khi sứ điệp Phúc Âm được chia sẻ và ánh sáng của Đấng Christ “bật” chúng lên bởi quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:13). Một số người có thể nói rằng không sẵn sàng chia sẻ Lời Chúa là nhút nhát hoặc sợ hãi. Nhưng nếu Lời Chúa rõ ràng là để được mọi người công khai nhìn thấy, thì điều đó chẳng phải là sợ hãi, không vâng lời … hay tệ hơn là thông đồng với kẻ thù sao? Chính Sa-tan là kẻ che khuất, nhưng Chúa Jêsus đưa mọi thứ ra ánh sáng. “Huyền bí” chỉ đơn giản có nghĩa là “ẩn giấu”. Nếu chúng ta che giấu điều phải được nhìn thấy công khai, chẳng phải chúng ta đang vô tình đồng loã với Sa-tan và những âm mưu huyền bí của hắn sao?

Chúa Jêsus đang huấn luyện các môn đồ Ngài hiểu những ưu tiên của Vương quốc Ngài, để họ trở thành những nhân chứng cho Ngài khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh (và đó là sự lựa chọn sống chết đối với họ). Còn chúng ta thì sao? Chúa đang huấn luyện chúng ta mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh; Kinh Thánh không chỉ đơn giản là thông tin thú vị mà còn là sự thật sống động (2 Ti-mô-thê 3:15-17), mà chúng ta được kêu gọi để phóng thích vào một thế giới đói khát lẽ thật. Nói về Chúa Jêsus có thể không làm cho chúng ta nổi tiếng, nhưng chúng ta sẽ không bị đe doạ tính mạng – vì vậy hãy ưu tiên “chia sẻ Chúa Jêsus” mỗi ngày. Chúng ta có tai để nghe không?

Lạy Đức Chúa Cha, con biết rằng việc Ngài ban Chúa Jêsus làm con đường cho chúng con lên thiên đàng là rất quan trọng đối với Ngài và việc sai Đức Thánh Linh của Ngài đến để chúng con có thể trở thành chứng nhân của Đấng Christ cũng vậy. Xin tha thứ cho con khi con che giấu ánh sáng đó bằng sự sợ hãi và không vâng lời. Xin hãy cáo trách về trách nhiệm cá nhân của con trong việc chia sẻ Chúa Jêsus với bạn bè và đồng nghiệp – biết rằng Ngài luôn ở đây để giúp đỡ con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn