Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Tin Lành

Nhân ngày Phụ Nữ Tin Lành 13/03/2022, kính chúc Quý Bà, Quý Cô, Quý Chị em luôn bình an, hạnh phúc bên gia đình và nhất là luôn yêu kính Chúa, trung tín trong công tác nhà Ngài, hầu làm sáng danh Chúa mọi lúc mọi nơi.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn