Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:33-34

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (BTT)

Chúa Jêsus đã vạch trần sự ngu dại của việc lo lắng (Mat 6:25-32). Ngài cho thấy lo lắng không thể làm thay đổi bất cứ điều gì, không thể kéo dài tuổi thọ, ngược lại nó bộc lộ sự thiếu đức tin, thiếu lòng tin cậy rằng Cha Thiên Thượng luôn chu cấp cho con cái của Ngài. Lo lắng là một phần trong suy nghĩ thông thường của người ngoại, loại bỏ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đầy yêu thương và cho rằng chỉ nỗ lực của con người mới đạt được giải pháp cho mọi vấn đề.

Lo lắng chỉ ra sự kém cỏi của bản thân hoặc không chắc về bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Người lo lắng tất nhiên sẽ luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề, song sự tuyệt vọng vẫn là điểm kết thúc mặc định. Chúa Jêsus phán dạy thay vì cố gắng sắp xếp tương lai, chúng ta nên tin cậy Đức Chúa Trời rằng Ngài đã hoạch định tương lai cho dân sự của Ngài trong vương quốc của Ngài. Chính lúc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ tìm thấy sự yên nghỉ của chính mình. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Chúng ta bằng cách nào đó có thể tạo ra được thiên đường không? Không! Tất nhiên là không rồi!

Chúa Jêsus ngụ ý nếu lòng chúng ta thật sự mong muốn ý Chúa được nên và nếu chúng ta góp phần thực hiện điều đó bằng cách vâng theo những gì Ngài chỉ dạy (tức là sự công bình thiết thực – làm điều đúng đắn), thì Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần: thức ăn, thức uống, quần áo và mọi của cải vật chất cần thiết. Song điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ cho chúng ta tất cả những gì chúng ta yêu cầu hoặc theo lịch trình của chúng ta mà Ngài sẽ chu cấp đúng lúc và đúng cách.

Lo lắng luôn là sự bất an hoặc không chắc chắn về tương lai (về hậu quả tương lai của quá khứ). Sẽ luôn có một “ngày mai” cho đến khi Chúa Jêsus trở lại, nhưng hãy để Ngài chăm sóc mọi “ngày mai”. Công việc của chúng ta là làm những gì đúng đắn ngày hôm nay và cầu nguyện để ý Ngài được nên và nước Ngài sẽ mở rộng hôm nay và ngày mai. Lo lắng có thể dễ dàng trở thành một thói quen, nhưng lại là một thói quen không thiêng liêng. Chúng ta cần ăn năn về sự không công bình đó và cầu xin Chúa giúp chúng ta tin cậy rằng Ngài biết những gì Ngài đang làm, và Ngài sẽ làm tốt điều đó cho bản thân chúng ta, cho gia đình và bạn bè của chúng ta cũng như cho việc xây dựng vương quốc của Ngài.

Kính lạy Chúa Toàn Năng, con cảm ơn Chúa vì Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn tri, Đấng có quyền năng kiểm soát mọi vật. Con thật sự ăn năn về thói quen hay lo lắng của con. Xin tha thứ cho con vì đã luôn lo sợ một cách vô tín và giúp con nhìn mọi việc theo cách nhìn của Đấng Tối Cao. Xin giúp con tập trung chú ý làm việc đúng đắn hôm nay và giao phó cho Ngài lo liệu ngày mai. Con nguyện trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đón nhận sự chu cấp Ngài dành cho con. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn