Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình thi Kinh Thánh Giáng sinh dành cho quý tín hữu Hội Thánh Sài Gòn năm 2023

Theo thông lệ hàng năm, Hội Thánh tiếp tục tổ chức thi Kinh Thánh Giáng sinh, với mong muốn quý tín hữu có cơ hội học lời Chúa. Xin gửi đến con cái Chúa nội dung các khối thi như sau:
1. Nội dung thi dành cho Khối A và Khối B:

2. Nội dung thi dành cho khối C và khối D:


Ước ao rằng sẽ có thật nhiều con cái Chúa tham gia học và thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2023 này.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn