Skip to content Skip to footer
Các chương trình lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh năm 2023
CHỦ ĐỀ: ĐẤNG CỨU THẾ Kính mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện Chúa và dẫn đưa thân…
Chương trình thi Kinh Thánh Giáng sinh dành cho quý tín hữu Hội Thánh Sài Gòn năm 2023
Theo thông lệ hàng năm, Hội Thánh tiếp tục tổ chức thi Kinh Thánh Giáng sinh, với mong muốn quý…
Chương trình “Hiến máu nhân đạo”
Thời gian tham gia hiến máu: bắt đầu từ 07 giờ 00, ngày 15/7/2023 Địa điểm: Tại sảnh nhà thờ…
Trà đàm – Tâm vấn về sức khỏe
Kính mời quý tín hữu tham dự và dẫn đưa thân hữu cùng đến: Chương trình TRÀ ĐÀM - TÂM…
Chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 2/2023
“Chỉ có con đường đưa anh về thiên quốc, Giê-xu là chính con đường…”, đây là giai điệu của bài…
Kết quả thi Kinh Thánh Giáng sinh năm 2022
KHỐI A: Từ 14 đến 40 tuổi. KHỐI B: Từ 41 đến 60 tuổi. KHỐI C: Từ 61 tuổi trở…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn