Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Năng quyền của Phúc Âm

“Đời loài người như cây cỏ; người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. ” (Thi Thiên103:15-16). Chúng ta nên làm gì với cuộc đời ngắn ngủi của mình, chúng ta phải sống như thế nào để đúng mục đích và không phí hoài những năm tháng mà Chúa thương xót cho chúng ta sống, động và còn có?

Cảm ơn Chúa, Ngài đã đến trong thế gian để chuộc mua chúng ta trong tình yêu và bởi Lời Ngài mà chúng ta tỏ tường Chúa có mục đích rõ ràng cho từng mỗi cá nhân. Ðức Chúa Trời phán: “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Êsai 43:7). Như vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người để làm vinh hiển Danh Ngài. Nếu mỗi chúng ta sống với mục đích chỉ lo cho mình, chỉ biết sống theo ý riêng và xây dựng danh vọng cho bản thân thì chúng ta đã sống sai mục đích. Hãy sống theo ý Chúa, đó là con đường chánh đáng để được phước và để có đời sống thực sự ý nghĩa. Cuộc đời của một người Cơ Đốc biết ơn Chúa là sống vì Chúa và khát khao bày tỏ Danh Ngài, chẳng có cách nào khác để làm đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển Danh Ngài ngoài việc vâng giữ Lời Thánh Kinh. Chúa phán “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), thực hiện điều này là chúng ta dự phần vào công tác phát triển Hội Thánh, sống đời sống chứng nhân, phục dưới năng quyền Đức Thánh Linh và nhờ vậy chúng ta sống đúng mục đích và làm vinh hiển danh Chúa.

Thời gian mà chúng ta sống trên đất thật ngắn ngủi, nay còn mai mất, rồi khi chúng ta ứng hầu trước mặt Chúa, chúng ta sẽ nhận được mão triều thiên hay lời quở trách từ nơi Ngài? Lời Chúa phán với chúng ta trong Đa-ni-ên 12:3b “những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi”. Ước ao chúng ta sẽ vâng lời Chúa mà trung tín rao giảng năng quyền Phúc Âm. Rô ma 1:16a chép “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin…”, Phao lô đã sống đời sống của một người trung tín rao truyền Tin Lành, xứng đáng với điều tốt đẹp mà ông đã nhận lãnh khi có Phúc Âm trong đời sống vậy chúng ta những tín đồ Đấng Christ ngày nay cũng đã nhận lãnh Phúc Âm cho mình liệu chúng ta có khiến Phúc Âm hổ thẹn vì chỉ biết nhận mà chưa biết ban trao, chỉ ích kỷ giữ điều tốt đẹp nhất cho mình mà thiếu lòng thương xót tha nhân… Nếu Chúa là Đấng mà chúng ta tôn thờ cũng đã rời Thiên Đàng vinh hiển đến tìm và cứu chúng ta, thì chúng ta cũng phải noi gương Ngài mà tìm đến những người chưa biết Chúa để rao báo về năng quyền của Phúc Âm.

Xin Chúa nhắc nhở chúng ta biết đếm các ngày mà chúng ta còn trên đất và cho chúng ta sự khôn ngoan để biết tận dụng thì giờ sống đời sống chứng nhân, chia sẻ niềm tin cũng như rao báo Tin Lành. Mong muốn rằng chúng ta sẽ không tiếc nuối vì bỏ qua quá nhiều cơ hội Chúa cho để cứu vớt linh hồn tội nhân và mang thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh. Hãy hành động ngay hôm nay, lo làm việc mau kẻo màn đêm của cuộc đời đến mà chúng ta chưa kịp hoàn tất sứ mạng Chúa giao và chỉ có thể đến với Chúa với đôi bàn tay trắng. Amen.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN được tổ chức:
• Thời gian: 17:30 Chúa nhật, ngày 28/05/2023.
• Chủ đề: “NĂNG QUYỀN CỦA PHÚC ÂM”.
• Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thế Hiển.
• Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn số 155 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn