Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ai sẽ được cứu?

Kinh Thánh: Mác 10:24-27

“Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.” (BTT)

Bạn có thể nghĩ rằng Chúa Jêsus sẽ dễ dàng để người ta trở thành môn đồ của Ngài. Ngài đã làm như vậy! Những ai vâng theo mệnh lệnh của Ngài (người đánh cá bỏ lưới, người què đứng dậy bước đi, và tội nhân ăn năn) sẽ được vào vương quốc của Ngài ngay (Lu-ca 23:39-43). Việc khó vào nước trời không phải do Đức Chúa Trời vì Ngài muốn mọi người được cứu rỗi (I Ti-mô-thê 2:4); mà do sự phản kháng của lòng người không vâng lời Chúa Jêsus. Người thanh niên giàu có trong câu chuyện này (Mác 10:17-23) đã được Chúa dạy hãy bán hết gia tài và bố thí cho kẻ nghèo khổ. Nhưng anh từ chối và bỏ đi, bởi vì lòng anh cứng cỏi đối với Chúa Jêsus (dù anh rất nhiệt thành với tôn giáo!).

Người thanh niên sùng đạo đó có lẽ đã được dạy rằng giàu có là dấu hiệu của ơn phước từ Đức Chúa Trời, là một sự tiên vị về nước trời (Châm ngôn 10:22). Nhưng dấu hiệu đó đã bị bản chất tội lỗi và lòng tham của cải phá hỏng đến nỗi nó trở thành rào cản khiến người ta không vâng Lời Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 6:10). Người thanh niên đã biến tài sản thành thần tượng của mình và nó đang làm chủ con người anh, đó là lý do tại sao anh không thể hy sinh tài sản của mình. Và do đó, anh đã bỏ ngoài tai mệnh lệnh của Chúa Jêsus. Tiếng gọi của tham vọng và sự tự mãn là tiếng của thế gian không tin kính. Lời của Đức Chúa Trời rất dễ bị nó át đi. I Giăng 2:16-17 nói: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

Các môn đồ cũng ham muốn danh lợi (Mác 9:33-34) và không thể hiểu tại sao tài sản có thể trở thành một khiếm khuyết về thuộc linh. Là những người lãnh đạo tương lai của Hội Thánh, Chúa Jêsus muốn họ thấy rằng quyền lực và sự an toàn của tiền bạc sẽ kéo con người xa rời sự an ninh trong Đức Chúa Trời như thế nào (Công vụ 8:18-23). Ngài còn khiến họ kinh ngạc hơn bằng hình ảnh biếm hoạ vô lý về một con lạc đà đang cố gắng chui qua lỗ kim khâu. Họ nghĩ đó là việc không thể xảy ra. Các môn đồ hỏi: “Vậy thì ai được cứu, nếu như những người giàu có, đạo đức, sùng đạo khó được vào nước trời đến thế?” Không! Chúa Jêsus nói việc đó không phải là không thể xảy ra… nếu người ta để Đức Chúa Trời tham gia và làm chủ mọi điều. Những ai lắng nghe Ngài và vâng theo Ngài sẽ vui mừng. Nếu không, nỗi buồn của họ sẽ kéo dài thành sự khốn khổ đời đời.

Chúa Jêsus không phải là người tiêu biểu cho lối sống phục vụ bản thân. Ngài có quyền trở thành Đức Chúa Trời của bạn vì Ngài là Đức Chúa Trời! Vì vậy, Ngài có quyền ra lệnh theo sự khôn ngoan của Ngài, và muốn chúng ta vâng lời Ngài. Sự bất tuân (và hậu quả đời đời của nó) là vấn đề của chúng ta chứ không phải của Ngài. Tuy nhiên, Chúa luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai sẵn lòng để Ngài làm điều đó. Nhiệm vụ của chúng ta là chia sẻ lẽ thật về cách để được hưởng sự sống đời đời với người khác, và cầu nguyện xin Chúa ban cho họ ước muốn vâng theo lẽ thật (I Phi-e-rơ 1:13-16).

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giúp con sẵn sàng lắng nghe tiếng Ngài và vâng lời Ngài. Xin tha thứ cho con vì con đã tiếp thu những giá trị của thế gian mà con đang làm việc và biện minh cho lối sống ích kỷ của mình. Hôm nay xin Chúa chỉ cho con một khía cạnh mà con cần phải thay đổi, để những người khác có thể nhìn thấy đời sống thực sự của Cơ Đốc nhân, và cũng mong muốn đi theo Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn