Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2022

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi

-Thi Thiên 119: 105

Hội Thánh gửi đến quý tín hữu thông tin chương trình thi Kinh Thánh Giáng sinh năm 2022:

1. Nội dung thi dành cho Khối Thanh Tráng- Thanh Thiếu Niên (từ 14 tuổi đến 40 tuổi)

2. Nội dung thi dành cho Khối Trung Tráng Niên (từ 41 tuổi đến 60 tuổi)

3. Nội dung thi dành cho Quý ông bà Lão Niên (từ 61 tuổi trở lên) và Tân tín hữu tin Chúa trong năm 2022

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn