Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người vĩ đại nhất

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:41-46

“Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng:
Chúa phán cùng Chúa tôi:
Hãy ngồi bên hữu ta,
Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?
Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.” (BTT)

Chúa Jêsus được tôn trọng như một thầy dạy luật Do Thái dù các nhà lãnh đạo tôn giáo cảm thấy bị đe dọa trước sự dạy dỗ của Ngài, vì những lời dạy đó không ủng hộ họ hoặc hệ thống quyền lực tầm thường của họ. Người Pha-ri-si vừa hỏi Chúa Jêsus về điều răn lớn nhất (Ma-thi-ơ 22:34-40). Sau đó, đến lượt Chúa Jêsus hỏi họ rằng họ hiểu Đấng Mết-si-a là ai. Bằng cách hỏi “Ngài là con ai?” Chúa Jêsus buộc họ phải suy nghĩ về danh tính của chính Ngài.

Họ đáp lại bằng câu trả lời thông thường: “Ngài là con vua Đa-vít”. Điều đó đã mở ra một câu hỏi khác dựa trên Thi Thiên 110:1. Nếu Đa-vít gọi Đấng Mết-si-a là “Chúa” của mình thì làm sao Ngài có thể là “con” của ông? Chúa Jêsus nhấn mạnh câu hỏi bằng cách xác nhận rằng Đa-vít đã viết thi thiên đó dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Điều đó hoàn toàn hợp lý: Đấng Mết-si-a là con cháu vua Đa-vít, nhưng cũng là Chúa của Đa-vít – Đấng vượt trội hơn vua về mọi mặt.

Danh tính của Chúa Jêsus là một bí ẩn đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đám đông muốn nghĩ về Ngài như một người thầy nhân từ không ai có thể chê trách, nhưng những người Pha-ri-si không muốn chấp nhận thẩm quyền rõ ràng và sự khôn ngoan siêu việt của Ngài. Họ không muốn bị xấu hổ vì thiếu hiểu biết trước đám đông. Tất cả điều này càng khiến họ phẫn nộ và càng mong muốn loại bỏ Ngài.

Câu hỏi lớn cho chúng ta ngày hôm nay vẫn là “Chúa Jêsus là ai?” Nếu Ngài chỉ là một thầy dạy đạo, một đạo sư hay người tốt, nhiều người sẽ dễ chấp nhận Ngài hơn – một người khôn ngoan trong số rất nhiều người khôn ngoan. Nhưng đó không phải là danh tính của Ngài. Ngài là Chúa của trời và đất, Đấng sáng tạo và bảo toàn mọi vật, là Đấng cứu rỗi duy nhất của thế gian, là Đấng phán xét mọi người và là Vua Thiên đàng. Ngài là Chúa. Chính vì lẽ đó mà Ngài đã đến thế gian, sống lại từ cõi chết, lên trời và một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại khi mọi người đều công nhận uy quyền của Ngài (Phi líp 2:9-11). Vì vậy, hãy thờ phượng Chúa ngay hôm nay, cam kết tôn kính và vâng lời Ngài, nhận trách nhiệm rao truyền uy quyền của Ngài cho bạn bè và đồng nghiệp. Hãy tin cậy Ngài hướng dẫn, chu cấp và quyết định con đường tốt nhất cho cuộc đời bạn cho đến khi bạn gặp Ngài.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus Christ là Chúa của mọi người. Xin tha thứ cho con khi con không tôn kính, thờ phượng hoặc vâng lời Ngài như đáng phải làm, và khi con không rao ra uy quyền của Ngài ở những nơi con sống và làm việc. Xin giúp con thờ phượng Ngài ngay hôm nay, thuận phục Chúa và rao truyền Phúc Âm của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn