Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin – tháng 6/2022

Chẳng phải tự nhiên nhiều người ví cuộc đời với con đường, so sánh giữa sự sống và những bước đi, những điểm tương đồng thật lớn, thật sâu sắc. Con đường mà ta chỉ có thể đi qua một lần, chẳng thể nào trở lại, con đường tưởng chừng rất dài nhưng thực ra lại rất ngắn – “Đời loài người như cây cỏ; người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa” (Thi thiên 103:15).
Phía cuối con đường, có thể ta sẽ im lặng lắng nghe và trân trọng hơn từng âm thanh của cuộc sống mà ta đã trải qua, để rồi càng cảm biết ơn thương xót của Chúa trên đời sống mình, và hổ thẹn vì chính mình trải nghiệm biết bao ơn phước Chúa ban nhưng lại chần chờ, trì hoãn thực hiện đại mạng lệnh của Chúa “…giảng Tin Lành cho mọi người”.

Những tha nhân đang bước đi trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ đó là con đường hư mất. Chúa Giê-xu là Con Đường duy nhất dẫn họ đến Sự Sống thật, nhưng làm sao họ biết “Con Đường Sự Sống” nếu chúng ta không sẻ chia Tin Lành, không dốc lòng cầu nguyện và cậy năng quyền của Chúa để giới thiệu ánh sáng Phúc Âm cho họ. Đó là trách nhiệm của những Cơ Đốc nhân như chúng ta. Chúa cứu chúng ta vì yêu thương chúng ta, Chúa cũng muốn dùng những con cái Ngài đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa để làm chứng về tình yêu đó cho những người khác.

“Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi, chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình…” Xin Chúa nhắc nhở chúng ta trân trọng từng cơ hội Chúa ban để làm chứng về con đường sự sống Chúa đã mở cho chính chúng ta và tha nhân bởi thân và huyết của Chúa.

Xin quý tín hữu dốc lòng cầu nguyện Chúa và cùng dự phần dẫn đưa thân hữu đến với CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN được tổ chức:
• Thời gian: 17:30 Chúa nhật 26/06/2022.
• Chủ đề: “CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG”
• Diễn giả: Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Xuân Vịnh.
Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn