Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh thường niên 2022 – Ban Tráng niên

Năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Tráng niên đã tạm nghỉ một kỳ bồi linh thường niên của ban. Cảm tạ ơn Chúa đã cho năm 2022 được ổn định và Ban Tráng niên có cơ hội tổ chức bồi linh với thông tin sau:

 • Chủ đề: “VỮNG VÀNG TRÊN LINH TRÌNH
 • Câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:58
 • Thời gian: 14:30 – 19:30, thứ Bảy ngày 27/08/2022.
 • Giảng luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt và Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An.
 • Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, cổng 161 Đề Thám, Quận 1 – Lầu 2
 • Tiết học:
  Tiết 01: VỮNG VÀNG TRONG ĐỨC TIN
  Tiết 02: VỮNG VÀNG HẦU VIỆC CHÚA
  Tiết 03: HÀNH TRÌNH THUỘC LINH – VỮNG TIN
  Tiết 04: HÀNH TRÌNH THUỘC LINH – BỊ GHÉT HAY ĐƯỢC THƯƠNG?

Thân mời anh, chị, em trong độ tuổi 41 – 50 tuổi hoặc quý tín hữu ngoài độ tuổi tráng niên có tấm lòng muốn học biết Lời Chúa cùng tham dự chương trình bồi linh thường niên của Ban Tráng niên và thêm lời cầu nguyện Chúa cho chương trình.
Muốn thật hết lòng!

Ban Điều hành Ban Tráng niên.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn