Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh chấp sự – nhân sự của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn năm 2023

Cảm tạ Chúa mỗi năm chấp sự và nhân sự trong Hội Thánh được có cơ hội học Lời Chúa qua Chương trình bồi linh chấp sự – nhân sự. Năm nay chương trình được tổ chức vào hai buổi: tối thứ sáu ngày 26/05/2023 và sáng thứ bảy ngày 27/05/2023.

Chủ đề chương trình bồi linh là: “BỞI THẦN TA” và câu gốc nền tảng trong Xa-cha-ri 4:6b “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 180 chấp sự và nhân sự trong Hội Thánh.

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giảng dạy Lời Chúa suốt 5 tiết học của chương trình với nội dung: Thần Chúa là ai?, Thần Chúa và Lời Chúa, Thần Chúa và Hội Thánh Chúa, Thần Chúa và con cái Chúa, Thần Chúa và những cuộc phấn hưng.

Mục đích của chương trình bồi linh năm nay nhằm giúp các chấp sự và nhân sự trong Hội Thánh hiểu rõ về Thần Chúa, có đời sống quân bình giữa Thánh Linh và Thánh Kinh, tin chắc rằng Chúa Thánh Linh luôn ở cùng và phát triển Hội Thánh. Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn con cái Ngài trong mọi công tác và Ngài ban thêm năng lực cho chúng ta để hầu việc Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh tâm tình, cầu nguyện và tuyên bố khai mạc chương trình.
Ban chấp sự phát tài liệu bài học
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giảng dạy Lời Chúa
Chấp sự và nhân sự tham dự chương trình đông đủ
Hội Thánh ca ngợi Chúa
Mục sư Hồ Hoàng Ân – phụ tá Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện đáp ứng
Ông Trần Thanh Bạch – Thư ký Hội Thánh cảm ơn và tặng quà cho Mục sư Phan Vĩnh Cự
Phần cuối của chương trình bồi linh có mục làm bài để ôn lại những phần đã học, tất cả các chấp sự và nhân sự rất vui thoả và hoàn thành bài kiểm tra

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn