Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giới thiệu Ban Âm nhạc

Thi Thiên 149 là lời khuyên dành cho dân Y-sơ-ra-ên về việc ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng mọi hình thức như sử dụng nhạc cụ, môi miệng, và nhảy múa, trong mọi hoàn cảnh ngay cả lúc ở trên giường. Nào chỉ thế thôi, cả Kinh Thánh có nhiều lần kêu gọi con dân Chúa hãy hát ca ngợi danh Ngài.

Vì lẽ đó, Hội Thánh Chúa khắp nơi đều muốn lớn tiếng ngợi ca Chúa trong giờ thờ phượng Chúa dù cho hoàn cảnh mỗi nơi có khác nhau.

Cám ơn Chúa vì Hội Thánh Sài Gòn được Chúa chu cấp nhạc cụ, ban ơn trên nhân lực để thành lập Ban Âm nhạc góp phần hầu việc Chúa trong các thì giờ thờ phượng Chúa qua việc ngợi khen Ngài.

Mời quý tín hữu cùng theo dõi video này để tìm hiểu thêm về Ban Âm nhạc của Hội Thánh Sài Gòn, đặc biệt là ban nhạc và ban hát thờ phượng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn