Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na-đáp và A-bi-hu: Thầy tế lễ dâng lửa lạ

Kinh Thánh: Lê-vi Ký 10:1-7, Xuất Ê-díp-tô Ký 6:23, 28:1

– Na-đáp và A-bi-hu là hai con trai của A-rôn. Na-đáp là con trưởng nam của A-rôn, còn A-bi-hu là con thứ (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:23). Các con trai của A-rôn là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Họ được Đức Chúa Trời dạy về các phép tắc về các của lễ và họ phải vâng giữ và làm theo tất cả những gì Chúa đã phán dạy.

Trong việc dâng của lễ trên bàn thờ thì tất cả các thầy tế lễ phải lấy lửa từ bàn thờ (Lê-vi Ký 6:13), không được phép lấy lửa từ một nơi khác vì đây là luật lệ Chúa dạy cách rõ ràng nếu không tuân theo thì thầy tế lễ sẽ nhận lấy những hậu quả từ nơi Chúa. Đối với Chúa, luật lệ của Chúa thật nghiêm khắc và rõ ràng. Ngài muốn thấy các thầy tế lễ và dân sự phải vâng lời làm theo để bày tỏ lòng tôn kính Chúa.

– Thế nhưng, Na-đáp và A-bi-hu đã dâng lên cho Đức Chúa Trời một thứ lửa lạ. Lửa lạ tức là lửa không phải từ bàn thờ, và lửa lạ là lửa được lấy từ một nơi nào đó mà không theo sự dạy dỗ của Chúa. Na-đáp và A-bi-hu đã bất tuân mạng lệnh Chúa. Hai người này là thầy tế lễ của Chúa, đã biết luật lệ Chúa dạy nhưng họ đã không làm theo nên Chúa đã hình phạt hai người chết. Điều đó cho chúng ta thấy rằng đối với Chúa, dù người đó là ai, dù có công trạng gì trước mặt Chúa nhưng khi bất tuân mạng lệnh Chúa, không vâng lời làm theo Lời Chúa dạy thì Chúa sẽ hình phạt để làm gương cho người khác để chúng ta thêm lòng kính sợ Chúa, tôn kính Chúa, không dám xem thường, làm sai những điều Chúa dạy.

– Không phải Chúa quá nhỏ nhặt với Na-đáp và A-bi-hu, Ngài vốn rất nhân từ và yêu thương họ nhưng vì họ coi thường những luật lệ, mạng lệnh của Chúa nên Chúa phải hình phạt họ nặng nề. Nếu Chúa không hình phạt thì họ sẽ tiếp tục vi phạm những luật lệ khác nữa và sẽ làm gương xấu hơn cho người khác nên Chúa phải hình phạt họ là như vậy.

Qua hành động sai lầm của Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người trong chúng ta cần rút ra những bài học cho chính mình qua sự thờ phượng Chúa. Mỗi khi ra mắt thờ phượng Chúa thì chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc Chúa dạy, không phải muốn tự ý thêm điều gì vào cũng được trong sự thờ phượng. Đừng dựa vào những công tác phục vụ Chúa hay những thành quả mình đạt được cho nhà Ngài, rồi “tự cho phép chính mình” vi phạm những điều mà Ngài nghiêm cấm. Nếu chúng ta xem thường điều răn, luật lệ Chúa, xem thường Chúa mà vi phạm những điều Chúa dạy thì chúng ta sẽ nhận lấy những hậu quả do chính chúng ta gây ra.

(Theo sự hỗ trợ từ Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn