Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ghê-ha-xi – tôi tớ của Ê-li-sê

Kinh Thánh: II Các vua 4 – 8

Thật diệu kỳ thay là lời Đức Chúa Trời được ghi trong Thánh Kinh, từng câu chuyện, từng nhân vật, từng tình huống, dẫu dài hay ngắn vẫn không thiếu những bài học dạy dỗ, nhắc nhở và tỉnh thức con dân Ngài. Hôm nay chúng ta suy gẫm qua đời sống Ghê-ha-xi – một tôi tớ của tiên tri Ê-li-sê. Ước ao mỗi chúng ta tìm thấy bài học cho chính mình.

Khởi đầu công tác của Ghê-ha-xi:

 • Ghê-ha-xi được xuất hiện với vai trò là người cộng tác (người tôi tớ của Ê-li-sê từ năm 850-845TC), trong chức vụ tiên tri Ê-li-sê – là Đầy tớ của Đức Chúa Trời.
 • Ghê-ha-xi được cùng đi với Ê-li-sê trong chuyến công tác tại vùng đất Su-nem, là nơi có một gia đình giúp cho Ê-li-sê một chỗ nghỉ ngơi (II Các Vua 4:12)
 • Ghê-ha-xi vâng theo mọi điều tiên tri Ê-li-sê phán dặn. ( II Các Vua 4:12,15,25,26, 29,31…)
 • Ghê-ha-xi từng thấy những phép lạ bởi quyền năng Đức Giê-hô-va mà tiên tri Ê-li-sê đã làm (II Các Vua 4 -7).
 • Ghê-ha-xi rất quan tâm đến nhu cầu rất cần cho gia đình người nữ Su-nem và đề nghị tiên tri Ê-li-sê đền đáp ơn nghĩa với gia đình bà bằng một lời hứa: cầu xin cho họ một đứa con trai! (II Các Vua 4:14)
 • Ghê-ha-xi thuật lại cho vua Giô-ram nghe mọi việc lớn lao mà Ê-li-sê đã làm xong, với những phép lạ tôi tớ Đức Giê-hô-va đã cứu sống con trai của Bà Su-nem là thể nào…

Thời gian phục vụ của Ghê-ha-xi với tiên tri Ê-li-sê thật phước hạnh biết bao, đã giúp đỡ cho thầy mình nhiều việc, được đồng hành cùng thầy qua nhiều công tác… Nhưng thật tiếc thay cho những ngày sau đó của Ghê-ha-xi!

Xin chúng ta nghe lời Chúa cảnh báo:

 • Ê sai 29:15 “Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối mà nói rằng: Ai thấy ta? ai biết ta?”
 • Châm ngôn 14:33 “Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng; còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra.”
 • Mác 4:22,23 “Ngài lại phán rằng:.. Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe”.
 • Hê bơ rơ 4:13 “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”

Kết thúc công tác của Ghê-ha-xi:

 • II Các Vua 5 cho chúng ta một câu chuyện với cái kết thật phước hạnh khi Na-a-man tướng chỉ huy của quân đội Sy-ri, mắc bệnh phong cùi được chữa lành khi vâng theo lời khuyên của người đầy tớ xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần như chỉ thị của tiên tri Ê-li-sê. Hình ảnh tốt đẹp của Na-a-man được chữa lành không chỉ bệnh phong cùi mà quan trọng hơn là ông đã nhận biết Đức Chúa Trời – Đấng Chân thần và quyết tâm tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà thôi. Một người ngoại bang, ngoại giáo đã nhận ơn chữa lành và ơn cứu rỗi bởi quyền năng và ân điển Chúa ban.

Còn Ghê-ha-xi thì sao?

 • Sau khi tiên tri Ê-li-sê từ chối những lễ vật Na-a-man mang đến tặng, Ghê-ha-xi bắt đầu với cuộc chiến nội tâm: Trận chiến tham lam và dối trá!
 • Ghê-ha-xi nghĩ thầm (lập kế hoạch): Sao Thầy ta không nhận lễ vật gì cả? (II Các Vua 5:16)
 • Ghê-ha-xi dám lấy danh Chúa ra mà thề rằng sẽ chạy theo và bắt ông ta phải biếu quà gì đó mới phải chứ! (II Các Vua 5:20)
 • Nghĩ xong, Ghê-ha-xi chạy đuổi theo Na-a-man (thực hiện kế hoạch). Suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động, sự quyết tâm để đạt điều mà lòng tham đang xúi giục!
 • Ghê-ha-xi lại lấy danh thầy mình, chủ mình để lừa dối Na-a-man: Chủ tôi sai tôi… (II Các Vua 5:22)
 • Ghê-ha-xi lại tiếp tục bịa đặt rằng: Hồi nãy, có hai người trai trẻ, là môn đồ của những tiên tri trên núi Ép ra im đến… nên chủ tôi mới sai tôi chạy theo ông… xin ông hãy cho họ 1 ta lâng bạc và 2 bộ áo.
 • Bởi sự hậu hỉ của Na-a-man, trân trọng, kín đáo… Ghê-ha-xi đã nhận 2 ta lâng bạc và 2 bộ áo, đem về cất trong nhà mình. Mọi việc đã hoàn tất.
 • Ghê-ha-xi đến ra mắt Ê li sê, Ê-li-sê hỏi: Ngươi ở đâu đến? – lại một lần nữa ông đã lừa dối khi trả lời với Ê-li-sê rằng ông không có đi đâu!

Tất cả những âm mưu toan tính và hành động Ghê-ha-xi tưởng là kín giấu an toàn. Quả thật, Đức Chúa Trời Đấng toàn tri, không điều chi có thể giấu kín trước mắt Chúa! Ngài đã bày tỏ cho Ê-li-sê biết việc Ghê-ha-xi đã làm nên tiên tri khiển trách những hành động xấu xa của Ghê-ha-xi và nhắc nhở rằng: Bây giờ có phải là lúc nhận tiền bạc, áo xống, vườn nho, chiên bò, tôi trai tớ gái ư? Vậy là gì? Đây là điều mà Ghê-ha-xi phải nhận: Ngươi và dòng dõi ngươi sẽ mang lấy bệnh phung của Na-a-man đời đời. Vừa khi rời khỏi Ê-li-sê, Ghê-ha-xi bị phong cùi cả người trắng như tuyết.

Bài học cho chúng ta:
“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm ngôn 4:23)

 • Xin Chúa hiện diện và lời Chúa đầy dẫy trong lòng để không có một tư tưởng bất khiết, một chút tham lam, lời nói dối trá nào ra từ môi miệng chúng ta.
 • Xin Chúa giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi dù dưới hình thức nào, bằng không chúng ta trở thành nô lệ cho nó, nó sẽ kéo chúng ta chạy, chạy theo, chạy cho kịp nó và rồi dần dần xa khỏi nhà Cha mãi mãi.
 • Hãy biết lắng nghe và sửa sai trước khi quá trễ!
 • Quyết tâm không nhường chỗ nào cho mưu kế sa tan dẫu dường như một sự lừa gạt hợp lý.
 • Đừng tạo cơ hội cho thế gian hiểu nhầm rằng: Tôi con Chúa cũng “đút lót, hối lộ” như nhiều người.
 • Hãy trung tín làm trọn phần việc của mình dù hoàn cảnh có đổi thay.
 • Đừng để tội lỗi mình làm ô danh Chúa và ảnh hưởng đến việc chung của nhà Chúa.
 • Đừng vì thỏa mãn chính mình trong một lát mà khiến cho cả dòng dõi mình phải chịu nhuốc nhơ, đau đớn, khổ hình đời đời.

Vậy, xin mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta hãy cẩn thận giữ mình khỏi những thảm bại của Ghê-ha-xi.
Truyền đạo 7:8 “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu của nó” Hãy cẩn thận!


(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn