Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vua chống lại Vua

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:1-2

“Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” (BTT)

Mặc dù một số bức ảnh truyền thống cho thấy Chúa Jêsus được bao quanh bởi các bác sĩ (những nhà thông thái có thể là ‘người lập nên vua’), nhưng Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng chuyến đi của họ đến Giê-ru-sa-lem và Bết-lê-hem là sau khi Chúa giáng sinh. Vào thời điểm họ đến, Chúa Jêsus là một ‘trẻ nhỏ’ (young child) chứ không phải trẻ sơ sinh. Chúa đang ở trong một ngôi nhà chứ không phải chuồng ngựa (Ma-thi-ơ 2:11). Và sau khi Hê-rốt hỏi về thời điểm ngôi sao xuất hiện, ông ta ra lệnh tiêu diệt tất cả các bé trai dưới hai tuổi ở Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:16). Vì vậy, Chúa Jêsus không phải là một em bé mới sinh nhưng Ngài vẫn chưa đầy hai tuổi.

Chúng ta hầu như không biết gì về các vị bác sĩ này, hoặc làm thế nào mà họ biết được rằng Vua của dân Do Thái đã được sinh ra. Nhưng chúng ta biết rằng họ đã đến thẳng cung điện của vua Hê-rốt ở Giê-ru-sa-lem. Có lẽ họ cho rằng đứa trẻ là con của vua. Nhưng vị vua bù nhìn do người La Mã lập nên lại không biết gì về sự ra đời của Chúa. Tuy nhiên, phần còn lại của chương cho chúng ta thấy phản ứng lo lắng và giận dữ của vua Hê-rốt. Ông ta không muốn có bất kỳ vị vua đối địch nào trong đất nước của mình, đặc biệt là một vị vua thuộc chi phái Giu-đa của Vua Đa-vít. Ông không muốn bất kỳ vị vua nào được tôn thờ, ngoại trừ chính mình.

Con Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Đấng Nắm Giữ thế giới này (Cô-lô-se 1: 15-17). Và khi Ngài đến thế gian, Ngài cho thấy Ngài là Đấng Thống Trị và Vua của thế giới này. Vì vậy, việc tôn thờ Ngài trên mọi con người hay mọi thứ khác là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng đó là thách thức. Tôn thờ Chúa Jêsus hơn mọi người khác là mối đe doạ đối với họ và đầy nguy hiểm đối với chúng ta; tuy nhiên không có cách nào khác. Chúa Jêsus phán: “Ai yêu mạng sống mình sẽ mất nó; nhưng ai ghét mạng sống mình trong thế gian nầy sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta, người ấy phải theo Ta; Ta ở đâu, tôi tớ Ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha Ta sẽ tôn quý người ấy” (Giăng 12: 25-26 – TTHĐ). Đức Chúa Trời sẽ chỉ tôn quý những ai phục vụ Vua Jêsus. Cho dù người có thẩm quyền cao nhất của bạn là ai đi chăng nữa, thì cũng hãy đặt Chúa Jêsus cao hơn người đó!

Kính lạy Chúa là Đấng Tối Cao! Cám ơn Chúa vì Ngài là Đấng có thẩm quyền tối thượng ở khắp mọi nơi. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã để những điều khác trong thế gian này làm “vua” cai trị cuộc đời mình, và con đã không vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Jêsus Christ. Xin Chúa giúp con nhận biết rằng Ngài phải là Chúa của cuộc đời con trong mọi hoàn cảnh và mọi thời khắc – đặc biệt khi con muốn tự cai quản đời mình. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn