Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vinh hiển và bình an

Kinh Thánh: Lu-ca 2:13-14

“Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (BTT)

Sau khi thiên sứ hiện ra và báo tin sự ra đời của Chúa Jêsus cho những người chăn chiên, nhiều thiên sứ khác đã hòa thanh ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của các thiên sứ là rao báo sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi sai Con Ngài đến thế gian và đem lại bình an cho loài người. Các thiên sứ đã bày tỏ sự vui mừng khi thực hiện nhiệm vụ: trước đây chưa bao giờ Đấng Tạo Hóa sống trong thân xác con người giữa tạo vật của Ngài, với mục đích cứu con người khỏi tội lỗi của chính mình (Lu-ca 15:7).

Ca ngợi Chúa là sự đáp ứng đúng đắn và cần thiết với bất cứ điều gì Chúa thực hiện. Các thiên sứ tôn vinh Ngài mọi lúc (Thi thiên 103:20-21). Nhưng hầu hết chúng ta đều chống lại việc ca ngợi Chúa; chúng ta thích được người khác khen ngợi mình hơn. Chúng ta cần sự khích lệ, tương tự như những người chăn chiên đêm đó. Sau khi các thiên sứ công khai ca ngợi Đức Chúa Trời, họ đã truyền cho những người chăn chiên cũng phải ngợi khen Chúa (Lu-ca 2:20).

Các thiên sứ cũng rao ra rằng Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự bình an qua Chúa Jêsus. Đó là sự bình an khác với những gì thế gian từng biết. Đó không phải là sự tĩnh lặng trong cảm xúc, cũng không phải là một hiệp ước chống chiến tranh toàn cầu, mà đó là sự bình an với Chúa. Chỉ có Chúa Jêsus mới có thể chấm dứt sự bội nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời, và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Và Ngài đã làm điều đó khi Ngài chết trên thập tự giá (Cô-lô-se 1:19-20). Sự bình an đó là nguồn gốc của sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta.

Nhưng hỡi ôi, không phải tất cả mọi người đều muốn nhận sự cứu rỗi của Ngài; và vì thế họ cũng sẽ không được hưởng sự bình an (Ê-sai 48:22). Nhưng những người biết ơn sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã ban sai Chúa Jêsus đến thế gian đều muốn ca ngợi Ngài. Những bài thánh ca có thể là phương cách sống động truyền tải sự vui mừng trong ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc cũng có thể là sự lặp lại đơn điệu của những ca từ đến từ một tấm lòng trống không. Ca ngợi Chúa là sự đáp ứng. Chúng ta cần tập chú vào những gì Đức Chúa Trời phán về Chúa Jêsus và suy ngẫm những điều lớn lao mà Ngài đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ. Khi Ngài lấp đầy cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ vui mừng bằng cả tấm lòng, lớn tiếng ca ngợi Ngài bằng môi miếng mình, và cùng những người khác rao ra bổn tánh diệu kỳ cùng những công việc tuyệt vời của Chúa chúng ta. Một Cơ Đốc nhân kìm nén sự ngợi khen Chúa giống như một bông hoa không bao giờ nở, một ngân hàng không bao giờ hoạt động hay một bức tranh nghệ thuật mà không có bất kỳ lớp sơn nào. Thật vậy, nếu không ca ngợi Chúa, chúng ta không bao giờ biết được vị trí đúng đắn của mình trong thế giới của Ngài hay thiên đàng, bởi vì mục đích của chúng ta là quy sự vinh hiển và ngợi khen về Đức Chúa Trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; I Phi-e-rơ 2:9). Sự khen ngợi dành cho tất cả mọi người: những người chăn chiên và nhân viên trong cửa hàng, những nhân viên y tế và thương gia, những học giả và phi công, những kỹ sư và thợ điện, những sinh viên và thư ký, những tài xế và công nhân bến tàu. Vì vậy, dù bạn sống hay làm việc ở bất kỳ đâu, hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày của sự ngợi khen.

Kính lạy Chúa là Đấng Siêu Việt! Ngài thật vĩ đại biết bao! Ngài luôn thánh khiết và công bình trong mọi sự. Xin Chúa tha tội cho con vì đã không để Chúa Jêsus lấp đầy cuộc sống con. Xin Chúa giúp con biết ngợi khen Ngài vì đã cứu con qua sự hy sinh của Chúa Jêsus. Hôm nay, xin Chúa cho con khao khát ân điển của Ngài và ngợi khen Ngài bằng niềm vui mới. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con một lần nữa để con có thể tôn vinh Ngài tại nơi làm việc, tại nhà riêng cũng như tại Hội Thánh, và giúp con rao ra những điều kỳ diệu về tình yêu của Ngài cho những người biết lắng nghe. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn