Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ưu tiên rao giảng Phúc Âm

Kinh Thánh: Lu-ca 4:42-44

“Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Giu-đê.” (BTT)

Chiều hôm trước, Chúa Jêsus đã chứng tỏ quyền năng chữa lành các thứ bệnh và đuổi quỷ (Lu-ca 4:40-41). Sáng sớm hôm sau, Ngài rời nhà Si-môn Phi-e-rơ thì gặp những đám đông khác gồm những người bị bệnh khao khát được Chúa chạm vào nhưng rồi thất vọng. Bằng cách nào đó, họ tìm ra Ngài ở đâu. Nhưng thay vì đáp ứng nhu cầu trước mắt của họ, Ngài lại nói rằng Ngài đến để rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Mặc dù đám đông cố gắng giữ Ngài ở Ca-bê-na-um (Lu-ca 4:31), nhưng Ngài nói với họ rằng Ngài phải đi đến các thành khác. Đối với một số người, họ lấy làm lạ vì Ngài không muốn lợi dụng sự nổi tiếng của mình. Những người khác ngạc nhiên khi thấy “Bậc Thầy đầy lòng thương xót” dường như không còn quan tâm đến việc chữa bệnh nữa. Một số người có thể hỏi rằng điều gì đã xảy ra khiến Ngài thay đổi ý định chỉ sau một đêm?

Tất nhiên, Chúa Jêsus không bao giờ thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Ngài vẫn đầy lòng thương xót, nhưng chức vụ của Ngài không phải là chữa lành về thân thể. Ngay cả khi Ngài chữa lành cho mọi người mỗi một ngày trong suốt cuộc đời, vẫn sẽ còn nhiều người bệnh chưa được chữa lành; và một số người được chữa lành vẫn sẽ chết vì các căn bệnh khác. Không, sứ mệnh của Đấng Christ không phải là sửa chữa những chỗ không hoàn hảo trên trái đất mà là giúp những người không hoàn hảo sẵn sàng lên thiên đàng (Lu-ca 5:32).

Lòng thương xót là một phần quan trọng trong nền tảng cơ bản của Phúc Âm. Nhưng dù cho lòng thương xót thu hút sự chú ý đến quyền năng của Chúa Jêsus và xác nhận Phúc Âm, thì việc chữa lành thân thể không cứu con người khỏi địa ngục. Chúa Jêsus biết rằng chỉ sự chết của Ngài mới có thể ban sự cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 9:28). Nếu mọi người không biết lý do Chúa Jêsus đến trần gian chịu chết, và vì sao sự chết của Ngài là trọng tâm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì sẽ không có Phúc Âm để chúng ta đặt niềm tin (I Cô-rinh-tô 1:21-24). Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus ưu tiên việc rao giảng Phúc Âm. Khi giảng dạy trong các nhà hội, Ngài dùng Kinh Thánh Cựu Ước để giải thích Ngài là ai và tại sao Ngài phải chết.

Không ai thích mình bị ốm. Nhưng một số người nghĩ rằng sức khỏe và sự giàu có mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ như vậy thì không đúng! Điều quan trọng hơn là được Chúa tha thứ, yêu thương, thanh tẩy và chấp nhận. I Ti-mô-thê 6:6-9 đã chép: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn… còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.” Sức khoẻ và sự giàu có không giúp chúng ta được vào thiên đàng, mà là tin vào Phúc Âm về ân điển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:16). Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus muốn rao giảng Phúc Âm. Nếu không làm điều tương tự, thì Hội Thánh ngày nay sẽ hoàn toàn sai mục đích. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nhiều người có khả năng nghe Phúc Âm từ lời làm chứng của một tín hữu ở nơi họ làm việc hơn là ở nhà thờ mà họ chưa từng tham dự không? Hãy chia sẻ Phúc Âm với bạn bè và đồng nghiệp của bạn; dù nan đề của họ ở trên đất là gì thì họ cũng cần một chỗ trong Nước của Ngài (Rô-ma 10:14-15). Và tin vào Phúc Âm là con đường duy nhất. Phúc Âm không chỉ là một ý kiến hay, mà là sự sống còn đối với số phận đời đời của họ.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài về người đã giới thiệu lẽ thật của Ngài để con có thể tin nhận Chúa Jêsus và được cứu. Xin tha thứ cho con vì đã không chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với những người cần nghe. Cảm ơn Chúa về cơ hội gặp gỡ tất cả những người tại nơi làm việc của con. Nguyện Ngài khiến con làm điều tốt cho họ, giúp đỡ bằng mọi cách có thể, nhưng nhận ra rằng chỉ Chúa Jêsus mới đáp ứng được nhu cầu lớn nhất của họ. Vì vậy, xin hãy giúp con có trách nhiệm trong việc chia sẻ Phúc Âm, cầu nguyện cho bạn bè và đồng nghiệp của con để họ sẵn lòng nghe tiếng phán của Ngài, và họ có thể đáp lại bằng cách tiếp nhận Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn