Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trung tín sẽ được ban thưởng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:45-51

“Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (BTT)

Trong câu chuyện ngụ ngôn này, Chúa Jêsus muốn khơi gợi ý thức về sự công bằng ở các môn đồ khi Ngài miêu tả hai kết cuộc khác nhau dành cho nhân loại lúc Chúa Jêsus tái lâm, mà cụ thể là dành cho các môn đồ- những người được ban cho thẩm quyền thuộc linh trong danh Ngài. Trong câu chuyện này, chủ nhà là Chúa Jêsus và đầy tớ là tất cả mọi người sống trên đất. Nếu có ai nghĩ làm đầy tớ là mất phẩm giá thì hãy dừng lại suy nghĩ: ai là Chủ, chúng ta hay Đức Chúa Trời?

Có hai hạng đầy tớ: một là những người làm việc rất thận trọng và khôn ngoan trong khi chủ đi vắng, hai là những người lợi dụng chủ vắng nhà để hưởng thụ và quên mất trách nhiệm của mình. Thái độ làm việc của hai hạng người này ở hai thái cực khác nhau. Điểm then chốt của câu chuyện không phải là nhóm này tốt còn nhóm kia xấu, mà là những người trung tín với nhiệm vụ được giao đang làm đúng những gì họ phải làm như thể chủ đang giám sát họ, còn nhóm kia thì cho rằng chủ sẽ không biết và cũng chẳng quan tâm.

Nhưng Chúa biết hết mọi điều. Ngài không những biết những gì chúng ta làm mà còn biết tại sao chúng ta lại làm như vậy: để Chúa được vinh hiển hay tôn cao bản thân. Chúng ta được ban thưởng hay bị trách phạt chính là ở thái độ, không phải ở mức độ thành công hay thất bại trong công việc. Đầy tớ không trung tín được dành cho hoả ngục, nơi chỉ có hối hận mãi mãi. Tuy nhiên, cả hai nhóm người đều giống nhau ở một điều: họ không biết khi nào chủ sẽ quay về. Nhưng những ai yêu chủ mình sẽ làm việc như thể chủ luôn ở cùng, và vì vậy họ sẵn sàng đón chủ trở về. Ngược lại, những đầy tớ bất trung sẽ vui khi không có chủ ở nhà, nên sự trở về của chủ là cú sốc đối với họ, và chẳng bao lâu sẽ trở thành sự khóc lóc và nghiến răng đời đời.

Chúa Jêsus muốn các môn đồ và Hội Thánh mà họ dạy dỗ cũng có ước muốn làm đẹp lòng Ngài, dù cho Ngài có hiện diện hay không. Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc nầy cho các Cơ Đốc nhân tại nơi làm việc: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm” (Ê-phê-sô 6:4-8a). Thái độ làm việc là cách hữu hiệu để kiểm tra xem chúng ta đã sẵn sàng gặp Chúa hay chưa!

Lạy Chúa là Chủ của con, con cám ơn Chúa vì Ngài là Chủ, là Đấng duy nhất có quyền năng và thẩm quyền, luôn luôn công bình và ngay thẳng. Xin Chúa tha thứ vì con đã lạm dụng lòng tin của Ngài bằng cách lấy những đặc quyền Ngài ban cho con để sử dụng cho lợi ích riêng của con chứ không phải của Ngài. Xin Chúa giúp con tập tành sống cho Chúa Jêsus với một tấm lòng sẵn sàng tại nơi công sở trong tuần này, như thể Chúa đang ở bên con và dõi theo mọi điều. Và con nguyện luôn sẵn sàng chờ ngày Ngài tái lâm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn