Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tính kiên quyết của nhà tiên tri

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:7-10

“Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng:
Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con,
Đặng dọn đường sẵn cho con đi.” (BTT)

Giăng Báp-tít bị bỏ tù vì nói ra lẽ thật rằng mọi người cần phải ăn năn tội lỗi và sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Giăng biết rằng Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm ông; Giăng được sinh ra một cách kỳ diệu khi cha mẹ đã già và thiên sứ Gáp-ri-ên đã giải thích cho cha mẹ của Giăng biết về kế hoạch của Chúa trên cuộc đời của Giăng (Lu-ca 1:5-25). Mặc dù Giăng là anh em họ với Chúa Jêsus, nhưng ông không hề nhận biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh liên hiệp với Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-tem (Giăng 1:29-34).

Chúa Jêsus tôn trọng Giăng vì Giăng không thay đổi sứ điệp để thoả mãn nhu cầu của người nghe. Ông không phải là một triết gia cô độc có tính nghệ sĩ của những người theo đảng cấp tiến trong xã hội. Trang phục của Giăng không phải để gây ấn tượng hay thu hút những thương nhân tầm cỡ: áo khoác bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng dây da. Những người đi vào đồng vắng để nghe Giăng giảng đạo muốn nghe Đức Chúa Trời phán qua con người phi thường của Ngài. Dù họ có muốn làm theo Lời của Chúa hay không, họ đều biết rằng Giăng là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus giải thích rằng Giăng không phải là nhà tiên tri “bình thường”, nhưng là một tiên tri mà chức vụ đã được ghi rõ trong Ma-la-chi 3:1 “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Là người trực tiếp dọn đường cho Chúa Jêsus, chức vụ của Giăng đã chứng thực Ngài là Chúa, Đấng đem đến một giao ước mới.

Khi Đức Chúa Trời chọn ai đó cho một nhiệm vụ thuộc linh quan trọng, Ngài trang bị cho tôi tớ của Ngài tính kiên quyết siêu nhiên để không bị chệch hướng khỏi nhiệm vụ. Tính kiên quyết đó là quyết tâm chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời; không phải để thu phục sự chiếu cố hay sự nổi tiếng, hoặc để được bảo trợ hay gây ảnh hưởng. Điều nói ra phải chân thật, không thiên vị; điều cần làm sẽ bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Người như vậy sẽ luôn hướng người khác đến với Chúa Jêsus. Trong cộng đồng và nơi làm việc của bạn, đừng nhượng bộ chủ nghĩa bình dân, chủ nghĩa duy vật hoặc chính trị bằng vũ lực. Chỉ cần sẵn lòng để Chúa Jêsus sử dụng bạn làm đại sứ của Ngài, hãy kiên quyết trung thành với lẽ thật và bỏ qua ý kiến ​​của người khác.

Kính lạy Đức Chúa Cha, cảm ơn Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho Ngài tại nơi con đang sinh sống và làm việc. Con xin lỗi vì những lúc con đã làm ngơ lẽ thật để trở nên phù hợp với những người ở cùng con. Xin hãy giúp con có được tính kiên quyết của nhà tiên tri, không bị ảnh hưởng bởi sự bảo trợ hoặc áp lực. Xin giúp con hiểu rõ rằng cuộc sống của con là làm chứng về Ngài, chứ không phải về con, và đặt để trong con ước muốn làm mọi điều vì sự vinh hiển của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn