Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin cậy Chúa trong mọi sự

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28

“Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.” (BTT)

Các môn đồ đã nhìn thấy, làm theo và học được nhiều điều từ Chúa Jêsus. Ngài dẫn họ ra khỏi Y-sơ-ra-ên để đi đến bờ biển. Có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ có một kỳ nghỉ, một thời gian để nghỉ ngơi không phải làm việc. Tuy nhiên, sự nghỉ ngơi của họ đã bị gián đoạn bởi một người phụ nữ ngoại giáo đang lớn tiếng kêu cầu Chúa Jêsus giải cứu con gái bà khỏi nỗi thống khổ do bị quỷ ám.

Chúa Jêsus không đáp lại. Ngài muốn xem các môn đồ của mình sẽ xử lý tình huống ấy như thế nào. Họ đã không xử lý tốt. Họ xin Chúa Jêsus ra lệnh cho bà ấy đi đi (và để mặc ma quỷ điều khiển cô con gái). Sau đó, Chúa Jêsus nói rằng Ngài được sai đến với người Do Thái chứ không phải dân Ngoại bang. Điều Ngài vừa nói đó khiến họ cảm thấy thế nào? Có làm họ cảm thấy hợp lý khi muốn đuổi bà ấy đi không? Chúa Jêsus dạy các môn đồ của Ngài rằng họ không nên phục vụ dựa vào xuất thân của người khác, mà là nơi họ muốn đi.

Người phụ nữ vẫn kiên trì. Bà ấy đã thực sự nhận biết Chúa Jêsus chính là Chúa và là Đấng Mết-si-a (Con vua Đa-vít được xức dầu). Bà kiên quyết muốn được đích thân gặp Ngài, và quỳ xuống một cách cung kính. Lời cầu xin của bà giờ đã được rút gọn thành “Lạy Chúa, xin hãy giúp con!” Khi Chúa Jesus nói rằng không chu cấp cho dân sự Ngài – tức người Do Thái – là điều không đúng, thì người phụ nữ đáp lại rằng con chó vẫn được phép ăn những gì còn sót lại. Chúa Jêsus nhận thấy bà biết Ngài là ai, và bà tin Ngài có quyền năng để đương đầu với điều ác trong gia đình mình. Bà cũng tin tưởng rằng Ngài sẽ thương xót bà, mặc dù bà biết mình không có quyền nài xin sự giúp đỡ của Ngài. Ngài bằng lòng giúp đỡ bà. Sa-tan bị đánh bại và cô gái được chữa lành. Đó là một bài học truyền giáo quan trọng cho các môn đồ.

Đi theo Chúa Jêsus là một cuộc phiêu lưu (cho những ai tin cậy Ngài) hoặc một cơn ác mộng (cho những ai muốn nắm quyền kiểm soát). Các môn đồ phải học biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người và Chúa Jêsus đã chết để “ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (sứ đồ Giăng chắc chắn đã nhận được thông điệp ấy khi ông viết Giăng 3:16). Chúa Jêsus cũng sẽ từ từ đem chúng ta ra khỏi vùng an toàn tôn giáo để chúng ta có thể phục vụ Ngài trong sự yếu đuối của mình và thấy Ngài hành động trong năng quyền. Đừng từ chối cơ hội truyền giáo khi Chúa ban cơ hội đó cho bạn. Đừng lựa chọn người bạn sẽ thương xót và giải thích Phúc Âm dựa trên định kiến ​​của bạn. Hãy biết rằng Đức Thánh Linh đang chuẩn bị những con người tin cậy Chúa Jêsus. Hãy dẫn họ đến với Ngài chứ đừng cản đường họ.

Kính lạy Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và nhân từ! Cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ nghe thấy bất kỳ ai nài xin sự thương xót của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì đã cứng lòng những khi công tác truyền giáo không thuận lợi, hoặc khi con không muốn phục vụ ai đó mà con không yêu thích. Xin Chúa giúp con tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người và không cản đường bất kỳ người nào đang tìm kiếm Chúa Jêsus. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn