Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thực hiện sứ mạng vì yêu

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:37-39

“Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.” (BTT)

Tình yêu đích thực luôn là động lực mạnh mẽ nhất. Tình yêu vươn xa hơn và tồn tại lâu hơn sự căm ghét, quyền lực, nỗi sợ hãi, tình dục hoặc sự giàu có (vốn là một số động lực khác). Nhưng tình yêu luôn đi kèm thách thức, đó là chúng ta sẽ luôn muốn làm hài lòng người mà chúng ta yêu thương nhất. Những lời tuyên bố của Chúa Jêsus trong những câu Kinh Thánh này nêu rõ thách thức đó: chúng ta có yêu mến Chúa hơn hết, hơn cả gia đình của chúng ta không?

Nói như vậy không có nghĩa là con cái không nên hiếu kính và vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-3); không chu cấp cho cha mẹ lớn tuổi (Mác 7:9-13; 1 Ti-mô-thê 5:8); không chăm sóc những người góa bụa và trẻ mồ côi (Gia-cơ 1:27). Tất cả những điều đó là một phần trong bổn phận của người Cơ Đốc. Phục vụ mọi người theo nhu cầu của họ là biểu hiện thiết yếu của tình yêu. Nhưng vì quá chú tâm thỏa mãn nhu cầu của một ai đó khiến chúng ta không còn tập trung hầu việc Chúa là điều không đúng (Công vụ 4:19). Tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta yêu người nào hơn hết. Yêu mến Đấng Christ và hầu việc Ngài không có nghĩa là chúng ta từ chối gia đình mình, mà là chúng ta không để họ điều khiển, khiến chúng ta không còn trung thành với Chúa Jêsus.

Điều đó thường đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, phục vụ bằng tình yêu và cả đau khổ nếu gia đình chúng ta không chấp nhận rằng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Jêsus phải là ưu tiên trước hết. Đó là một sự hy sinh cá nhân để sống mà không có sự cảm thông và chấp thuận của gia đình. Đây cũng là điều Chúa Jêsus muốn dạy khi Ngài nói “vác thập tự giá mình”. Điều đó thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Còn những ai muốn nổi tiếng và được người khác ủng hộ sẽ đánh mất sự bảo đảm đời đời; trong khi những người sống làm đẹp lòng Chúa hơn bất kỳ ai khác, sẽ được Ngài ban thưởng.

Trong thực tế, đây có thể là một vấn đề rất khó để thực hiện đúng. Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người có thể dẫn đến việc không làm hài lòng ai cả, đặc biệt là Chúa. Dù chúng ta cần sống hòa thuận với mọi người ở bất cứ nơi nào có thể (Rô-ma 12:18), nhưng không được thỏa hiệp mà phải ưu tiên sống đẹp lòng Chúa. Vấn đề là chúng ta yêu ai nhiều nhất, ý muốn của ai là quan trọng nhất đối với chúng ta. Không sẵn sàng chấp nhận bị khước từ vì Đấng Christ cho thấy tình trạng đức tin của chúng ta; rằng chúng ta không yêu Ngài hơn hết mọi điều. Tuy nhiên, người tin cậy nơi tình yêu thương của Đấng Christ sẽ làm điều đúng khi điều đó đẹp lòng Ngài … và Ngài chắc chắn sẽ ban thưởng cho tình yêu trung thành đó.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha, con cảm ơn Ngài đã yêu con và cho con khát khao yêu Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con khi tình yêu của con dành cho gia đình đã vượt hơn sự tận hiến của con cho Ngài, và khiến con không còn vâng lời Ngài hết lòng. Xin giúp con hiểu được chiều sâu của tình yêu Ngài dành cho con, và sự hy sinh yêu thương của Chúa Jêsus vì con, để con lớn lên trong tình yêu thương dành cho Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài khuấy động lòng con để con yêu Ngài hết lòng, hết trí, hết linh hồn và hết sức; xin giúp con phục vụ gia đình nhưng vẫn ưu tiên hầu việc Ngài là trước hết. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn