Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thỏa lòng khi gặp Cứu Chúa

Kinh Thánh: Lu-ca 2:27-32

“Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.” (BTT)

Dù chúng ta có chuẩn bị kỹ càng như thế nào, thì đâu đó vẫn luôn tiềm ẩn những sự kiện làm thay đổi cuộc đời mà chúng ta không thể biết trước. Sự qua đời của một người thân yêu khiến chúng ta đau buồn nhiều hơn, hay sự ra đời của một đứa trẻ vốn được mong mỏi từ rất lâu sẽ đem lại niềm hạnh phúc tột cùng hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng trước đó – giống như cảm xúc sung sướng vỡ òa của những du khách được thỏa cơn khát khi tìm thấy nguồn nước nơi sa mạc. Khoảnh khắc này cũng đã đến với Si-mê-ôn. Trong suốt nhiều năm, Đức Thánh Linh đã đặt để trong ông nỗi khát khao được nhìn thấy Đấng Mết-si-a. Giờ đây, khi một đôi vợ chồng trẻ mang con trai đầu lòng của họ đến dâng cho Chúa (Lê-vi Ký 12:1-8), Si-mê-ôn đã có mặt ở đó. Đức Thánh Linh đã đưa ông đến đúng nơi vào đúng thời điểm, và Ngài đã mở mắt ông để ông nhận biết rằng đứa trẻ này chính là lời giải đáp cho mọi hy vọng của mình.

Các thầy dạy luật Do Thái đã dùng hình ảnh Đấng Yên ủi của dân Y-sơ-ra-ên để chỉ Đấng Mết-si-a – Đấng quyền năng sẽ đến với sức mạnh để ở bên cạnh và làm thỏa lòng những ai đang khao khát sự hiện diện của Chúa. Được đầy dẫy Thánh Linh, tức một “Đấng Yên ủi khác”, Si-mê-ôn đã bồng ẵm Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói tiên tri rằng tất cả những lời hứa về sự cứu rỗi trong Cựu Ước đều sẽ được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus (II Cô-rinh-tô 1:20).

Và dù là một người Do Thái sùng đạo, Si-mê-ôn cũng xem Chúa Jêsus là Đấng Khải tỏ sự sáng cho dân ngoại. Chúa Jêsus phải làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham rằng “… và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế Ký 12:3). Với Si-mê-ôn, khoảnh khắc đó đủ để đời ông được thỏa nguyện. Vì chắc chắn mình đã gặp được Cứu Chúa của thế gian, ông khẳng định với Ma-ri và Giô-sép những gì Ê-li-sa-bét đã nói (Lu-ca 1:42-45), những gì các thiên sứ đã loan báo cho đám người chăn chiên (Lu-ca 2:10-11), tương tự như những gì Ma-ri và Giô-sép đã nghe từ thiên sứ Gáp-ri-ên (Lu-ca 1:28-37; Ma-thi-ơ 1:20-21). Bây giờ, ông đã có thể yên nghỉ cách bình an. Phần việc của ông trên đất đã hoàn tất.

Không ai trong chúng ta có thể đảm nhận vai trò của Si-mê-ôn, nhưng Đức Chúa Trời mong muốn rằng mỗi tín nhân đều phục vụ Ngài bởi sự thôi thúc và quyền năng của Đức Thánh Linh. Hầu hết những người theo Chúa đều có xu hướng đánh giá thấp giá trị của họ đối với Đức Chúa Trời cũng như vai trò của họ trong vương quốc của Ngài. Như Si-mê-ôn đã biết, niềm vui và đặc ân lớn nhất chính là được loan báo rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại. Chúa Jêsus nói rằng Ngài là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12) và chúng ta có trách nhiệm đem sự sáng đến những nơi tối tăm bằng việc làm và lời nói của chính mình (Ma-thi-ơ 5:14). Chúng ta phải chứng minh rằng sự cứu rỗi của Đấng Christ giải phóng chúng ta không còn thu mình trong tội lỗi nữa hầu cho chúng ta có thể sống trong Thánh Linh và rao truyền về Đấng Cứu Thế. Ngày nay, trách nhiệm đó vẫn còn, ở chính nơi bạn đang hiện diện. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đó trừ khi chúng ta sẵn sàng để Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống mình và bước đi với Ngài (Ga-la-ti 5:25). Vì vậy, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài (Thi thiên 51:10-12).

Lạy Chúa diệu kỳ của con! Cảm ơn Chúa đã cho con được cùng làm việc với Ngài trong vương quốc Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm với những điều con muốn thực hiện, đến nỗi bỏ qua sự hướng dẫn của Chúa về những công tác mà Ngài muốn con hoàn tất. Xin ban cho con tấm lòng luôn mong muốn đặt công việc Chúa lên vị trí ưu tiên hàng đầu, mong muốn xem sứ điệp của Chúa là cuộc trò chuyện mà con được vinh dự tham gia và xem quyền năng của Chúa là nguồn lực giúp con làm trọn trách nhiệm của mình trên đất này. Xin ban cho con niềm vui khi được tha thứ tội lỗi và được dự phần vào một công việc thiêng liêng trong suốt cuộc đời con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn