Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thề độc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:16-22

“Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy’. Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.’ Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề; người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề; còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.” (BTT)

Thật vô ích khi đi theo người không biết họ đang đi đâu. Chúa Jêsus lên án các nhà lãnh đạo tôn giáo là “kẻ mù dẫn đường”. Ngài cũng gọi họ là “kẻ dại” vì họ chối bỏ lẽ thật, và vì vậy cũng không thể dạy lẽ thật cho người khác. Vấn đề được đề cập ở đây là việc thề thốt. Bởi vì rất nhiều người nói dối, nên thề thốt trở thành cách để cam đoan với người khác rằng điều họ nói là đúng.

Tuy nhiên, những người này đã làm cho việc thề thốt trở thành một nghệ thuật. Họ nói rằng khi chỉ đền thờ mà thề thì không có hiệu lực ràng buộc nhưng chỉ vàng của đền thờ mà thề thì ràng buộc người đó với lời thề. Chúa Jêsus nói điều đó thật vô lý: làm sao vàng của đền thờ có thể lớn hơn chính đền thờ? Tương tự như vậy, làm thế nào những lễ vật được dâng trên bàn thờ có thể lớn hơn chính bàn thờ?

Chúa Jêsus nói rằng phải giữ mọi lời hứa vì Đức Chúa Trời là Đấng xét đoán và Ngài biết mọi sự. Cố gắng tỏ ra chân thành trong những điều mình nói trong khi không hề có ý định giữ lời hứa là kẻ giả hình cấp cao. Họ không chỉ không trung thực và thao túng người khác, mà thậm chí còn không thể thấy sự liêm chính của mình đã biến mất, còn đạo đức thì băng hoại. Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ rằng họ không bao giờ được thề để khẳng định điều họ nói là sự thật (Ma-thi-ơ 5:33-37). Trong tương lai, là những người lãnh đạo Hội Thánh, các môn đồ phải là những người biết giữ lời, luôn thực hiện điều mình đã hứa và dạy những điều đúng với lẽ thật.

Không có “lời nói dối trắng”: tất cả đều là dối trá. Không có “một nửa sự thật”, mà đó là sự dối trá. Thật vậy, những lời nói dối mánh khóe nhất chứa nhiều sự thật trong đó, nhưng những điều đó không hoàn toàn đúng. Người phải thề để khẳng định sự thật là người không đáng tin cậy; nếu bạn không biết điều gì là đúng mà lại làm theo thì thật là dại dột. Nếu bạn có trách nhiệm thuộc linh, bạn phải tự rèn luyện trong lẽ thật, hiểu lẽ ​​thật, làm theo và dạy lẽ thật … trong Hội Thánh, nơi làm việc và trong gia đình. Thề độc không phải là dấu hiệu của sự chính trực mà là sự ngu dại. Đừng chọn người như vậy làm nhân sự thuộc linh, hãy đợi cho đến khi bạn thấy họ thực sự là người như thế nào (1 Ti-mô-thê 5:22, 24-25).

Lạy Đấng Chân thần, con cảm ơn Ngài vì con có thể tin tất cả những gì Ngài nói và không có sự tối tăm nào trong Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã xem nhẹ sự thật bằng cách giữ lấy và chia sẻ những lời dối trá, và vì con đã không làm điều đúng. Xin giúp con nhìn ra sự ngu dại của lối sống đó và giúp con xây dựng tính chính trực trong mọi việc con nói và làm. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn