Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thảm họa đau lòng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:14-15

Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng:
“Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi;
Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.
Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi;
Đã làm cho nặng tai
Và nhắm mắt mình lại,
E khi mắt mình thấy được,
Tai mình nghe được,
Lòng mình hiểu được,
Họ tự hối cải lại,
Và ta chữa họ được lành chăng.” (BTT)

Mặc dù Chúa Jêsus dùng thí dụ để giảng dạy cho nhiều người, nhưng họ không nghe Ngài hoặc không thấy những gì Ngài đang cố gắng tỏ bày. Đây không phải là điều mới đối với dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus đã trích dẫn từ Ê-sai 6:9-10 – giải thích lý do tại sao Đức Chúa Trời để cho dân Ngài đi lưu đày hơn 500 năm trước đó – nhưng họ đã từ chối lắng nghe. Hầu hết các vị vua đã bội đạo và dân Y-sơ-ra-ên bịt tai trước lời tiên tri hết lần này đến lần khác. Lòng họ đã cứng cỏi.

Chúa Jêsus đã áp dụng lời tiên tri tương tự cho đám đông theo Ngài và cuối cùng đám đông đã yêu cầu đóng đinh Ngài. Lòng họ đã chai cứng. Đây không phải là điều bất ngờ, lòng họ đã nhiều lần chai cứng đến nỗi không thể cảm nhận, nhìn thấy hoặc nghe được lẽ thật.

Có một khía cạnh khác trong câu trích dẫn của Chúa Jêsus, đó là ý nghĩ cho rằng vì đa số tôn giáo đã không tin vào lẽ thật, nên Chúa để cho lòng họ cứng cỏi. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10b-12 cho biết “Họ hư mất bởi vì không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Vì lý do này, họ bị đánh lừa và tin vào lời nói dối. Do đó, những ai không tin vào lẽ thật, làm điều gian ác sẽ bị đoán phạt.”

Thật là một bi kịch nghiêm trọng khi tiếp tục cứng lòng chống nghịch Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus và lẽ thật. Đến thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời để mặc họ làm theo ý riêng và họ cứ cứng lòng, mù loà và điếc. Thậm chí Phúc Âm vinh quang cũng chẳng có nghĩa gì đối với họ. Đừng bao giờ để rơi vào tình cảnh như vậy, và hãy khuyên bảo bạn bè của mình “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần” (Ê-sai 55:6). Thật là kinh khiếp nếu tiếp tục chống nghịch.

Lạy Chúa của lẽ thật, cảm ơn Ngài đã đụng chạm lòng con cũng như cảnh báo con về sự nguy hiểm khi cứng lòng. Xin tha thứ cho con vì những lúc con nổi loạn, dẫn đến việc không thuận phục mạng lệnh của Ngài. Xin giúp con nhận ra sự ngu muội của thái độ chống nghịch và chỉ con cách vâng lời Ngài, đồng thời cảnh báo gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con về những hậu quả bi thương của sự cứng lòng. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn