Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thận trọng tấm lòng

Kinh Thánh: Châm Ngôn 14:8-15

8 Sự trí huệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. 9 Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi; Nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời. 10 Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng; Một người ngoại không chia vui với nó được. 11 Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thạnh. 12 Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. 13 Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. 14 Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. 15 Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình.

Câu gốc: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Tấm lòng của kẻ ác như thế nào?

-Họ sống với những điều ác ấy ra sao?

– Tại sao bạn phải thận trọng giữ tấm lòng của mình?

-Trong Châm Ngôn 14:8-15, Vua Sa-lô-môn dạy con phải thận trọng trong đường lối mình và cũng phải thận trọng tấm lòng để có nếp sống khôn ngoan. Ông cho biết người dại, tức kẻ ngu muội, là những người phỉnh gạt, tự lừa dối chính mình (câu 8 ). Kẻ ác “lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng” nhưng chỉ biết cất giữ trong lòng, nỗi đau không thể chia sẻ được với người ngoài (câu 10).

Dù miệng họ có cười thì lòng vẫn tái tê, buồn thảm, và cuối cùng sau những cuộc vui tạm bợ là những điều sầu não (câu 13). Vua Sa-lô-môn kết luận: “Lòng vô tín lãnh hậu quả đau thương; tâm trong sạch nhận phần thưởng xứng đáng” (câu 14 BHĐ).Nhiều người vì lợi danh đã sống giả tạo, lừa thầy phản bạn, bán rẻ lương tâm. Kẻ gian ác luôn dùng cử chỉ, lời nói hay hành động để tìm cách che giấu những tư tưởng, hành động tội lỗi của mình. Người xưa đã nói: “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Nhưng dù họ lừa được người ngoài thì chính trong lương tâm của họ cũng phải gánh lấy sự cáo trách, lên án. Dù họ có lừa được nhiều người nhưng không thể giấu được tội ác của mình lâu dài. Dù có lừa gạt được người thì cũng không thể tránh khỏi sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, vì “loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Cho dù những kẻ ác ấy có sống trên giàu sang, họ cũng chẳng bao giờ có được sự bình an, vui vẻ thật sự. Dù bề ngoài họ cố làm ra vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn thường cay đắng, buồn lo.Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:9-10), và mọi người phải chịu phán xét về mọi việc họ làm. Do đó, tấm lòng ngay thẳng là điều vô cùng quan trọng mà mọi con dân Chúa phải hướng đến. Lối sống ngay thẳng của chúng ta bày tỏ một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính cho mọi người và cũng bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Ngài. Vua Sa-lô-môn dạy con và cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23).

Cầu xin Chúa cho chúng ta biết xét lòng mình, xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình để hưởng được sự sống đời đời. Chẳng có tội lỗi nào quá nhỏ mà chúng ta không cần cầu xin Chúa tha thứ, cũng chẳng có tội nào quá lớn mà Chúa không thể tha thứ cho chúng ta.Có những tội nào bạn chưa ăn năn với Chúa không?Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã dạy con phải thận trọng tấm lòng của con. Cầu xin Chúa Thánh Linh cáo trách những lỗi lầm trong lòng con, cho con giữ tấm lòng trong sạch với Chúa và sống ngay thẳng với mọi người.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 23:4-27

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn