Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tha thứ người phạm lỗi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:21-22

“Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” (BTT)

Có lẽ câu hỏi của Phi-e-rơ là để đáp lại lời dạy của Chúa Jêsus về việc giúp cho những người phạm lỗi biết ăn năn khôi phục mối tương giao với Đức Chúa Trời và với những tín hữu khác (Ma-thi-ơ 18:15-19). Chúa Jêsus ủng hộ việc đối chất hành vi tội lỗi cách chân thật trong tình yêu thương, khuyến khích sự ăn năn và hòa giải. Phi-e-rơ đã hiểu được thông điệp nhưng hỏi rằng mình nên làm gì với những người phạm lỗi nhưng cứng lòng.

Các thầy dạy luật người Do Thái thời đó đã dạy rằng nên tha thứ ba lần. Phi-e-rơ cảm thấy có lẽ Chúa Jêsus khoan dung hơn nên hỏi rằng liệu giới hạn ba lần phạm tội có thể được tăng lên bảy lần hay không (bảy được xem là con số chỉ sự hoàn hảo hoặc trọn vẹn). Chúa đã nhân con số đó với chính nó. Ngài nói rằng đối với Đức Chúa Trời thì không có giới hạn cho sự tha thứ: không có giới hạn về số lần sự ăn năn phải được đáp lại bằng tình yêu thương và sự hòa giải.

Câu hỏi của Phi-e-rơ dường như hàm ý rằng ông luôn đúng và lỗi luôn là ở người khác. Vấn đề là ở đó! Ông sẽ sớm biết rằng Chúa Jêsus sẵn sàng tha thứ cho việc ông chối Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời quả thật rất quảng đại. Nếu không, thì sẽ không có Phúc Âm của ân điển. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là có nhiều người thu mình trong tội lỗi và cố gắng trốn tránh Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài mong ước họ vui mừng trong sự tha thứ.

Đức Chúa Trời không báo thù những người biết ăn năn. Ngài không ngừng yêu thương họ, kéo họ trở lại mối tương giao với chính Ngài. Hội Thánh cần học cách làm như vậy. Sự ăn năn phải luôn được đáp lại bằng sự tha thứ và hòa giải. Tất nhiên sẽ có rất nhiều tội nhân không tin rằng họ làm điều sai trái, cho nên họ không thể vui hưởng ân điển của sự tha thứ. Còn những ai thực sự ăn năn tội lỗi mình cần biết rằng Đức Chúa Cha muốn phục hồi họ; và Hội Thánh cũng phải như vậy.

Kính lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Chúa vì ân điển rộng lớn và tình yêu thương dư dật của Ngài đối với những tội nhân như con. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã thu mình dưới sức nặng của tội lỗi, không tìm kiếm hay tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Và xin Chúa cũng tha thứ cho con vì con đã không tha thứ cho những người phạm lỗi với con, hay không sẵn lòng phục hồi những ai ăn năn. Xin Chúa giúp con mau ăn năn về tội lỗi của chính mình, và mau tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn