Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tâm trí hạn hẹp và tấm lòng bướng bỉnh

Kinh Thánh: Mác 12:18-23

“Các người Sa-đu-sê, là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật nầy: Nếu một người kia có anh em qua đời, để vợ lại, không con, thì người kia phải lấy vợ góa đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả, có bảy anh em. Người thứ nhứt cưới vợ, rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ góa ấy, sau chết, cũng không có con; rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong bảy người, chẳng ai để con lại. Sau hết, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ.” (BTT)

Rất ít người đặt câu hỏi mở cách trung thực. Khao khát học hỏi với một tâm trí không định kiến là điều rất hiếm. Các nhà khoa học bắt đầu với một ý tưởng mà họ cố gắng chứng minh thông qua các thí nghiệm. Một luật sư thẩm tra chéo tại tòa án sẽ giả định sự thật nằm ở đâu và sau đó đặt câu hỏi để chứng minh điều đó. Các câu hỏi thường được soạn ra để chứng minh điều đã được giả định; vì vậy những người muốn đạt được mục đích cá nhân sẽ đặt ra những câu hỏi để chứng minh mình đúng và lên án đối thủ.

Cho đến thời điểm này trong sách Phúc Âm Mác, người Pha-ri-si sùng đạo là tâm điểm chú ý của mọi người. Họ tin vào sự phục sinh nhưng họ là những người theo chủ nghĩa luật pháp, tin một cách sai trật rằng nếu họ làm đủ những điều tốt thì Chúa sẽ tiếp đón họ vào thiên đàng. Nhưng bây giờ Mác cho chúng ta thấy nơi bí mật trong tâm trí của người Sa-đu-sê. Họ là những người theo chủ nghĩa tự do, không tin vào bất kỳ sự phục sinh, thiên đàng hay địa ngục hay việc giải trình đạo đức nào. Họ tuyên bố chỉ vâng giữ kinh Torah đã được viết ra, nhưng dễ dàng tiếp thu triết học Hy Lạp và tuân theo sự cai trị của người La Mã để có được quyền lực và sự giàu có. Đối với người Sa-đu-sê, cuộc sống mà bạn thấy là tất cả, không có sự sống đời sau.

Câu hỏi của họ nhằm gài bẫy Chúa Jêsus. Họ đưa ra kịch bản về một người đàn bà góa kết hôn với em/anh trai của người chồng quá cố theo luật hôn nhân nối dõi của Môi-se (Phục truyền Luật lệ Ký 25:5-10). Nguyên tắc là người anh/ em chồng sẽ có con với người vợ góa bụa, và những đứa con đó là người sẽ thừa kế phần đất của người anh/em trai đã chết và sẽ chu cấp cho góa phụ khi về già. Cho rằng nguyên tắc quá vô lý, họ đưa ra giả thuyết là cả bảy anh em đều lần lượt chết sau khi kết hôn với một người phụ nữ. Rồi họ đặt ra câu hỏi để chế nhạo ý tưởng về sự sống đời sau, rằng nếu có sự sống lại, thì góa phụ sẽ là vợ của ai? Tại sao họ lại hỏi câu hỏi này? Họ có nghe Chúa Jêsus nói Ngài sẽ sống lại không? Có phải họ đang ganh đua với người Pha-ri-si không? Họ đang cố gài bẫy Chúa Jêsus vì sự trong sạch của Ngài đã khuấy động lương tâm của họ.

Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy người Pha-ri-si và Sa-đu-sê “hiện đại” trong các Hội Thánh. Không phải cố gắng trở nên tốt đẹp hay khao khát sự hiểu biết là điều đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời đâu. Phao-lô mô tả những người như vậy là “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được” (II Ti-mô-thê 3:7). Chúng ta cần đói khát sự trong sạch và công bình (Ma-thi-ơ 5:6). Nếu xuất phát điểm của chúng ta không được hướng dẫn bởi Lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta có rất ít hy vọng đến được với lẽ thật của Ngài. Và đó là ý mà Chúa Jêsus sắp nói đến (Mác 12:24). Với bạn bè của chúng ta cũng vậy: cuộc thảo luận về Đức Chúa Trời chỉ có thể đi đến lẽ thật nếu cuộc thảo luận đó bắt đầu với sự mặc khải của Ngài. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nói ra Lời Đức Chúa Trời, nếu không thì họ sẽ không bao giờ biết được! Bất kể có bao nhiêu câu hỏi và lời bình luận có thể xuất hiện trong cuộc thảo luận; lẽ thật chỉ hiện rõ khi chúng ta bắt đầu với điều Chúa phán. Đó là thách thức hằng ngày của chúng ta.

Lạy Chúa, con biết rằng nếu Ngài không giúp đỡ, thì cuộc thảo luận của con người không thể dẫn họ đến với chân lý thiên thượng. Xin tha lỗi cho con vì con cho rằng nếu con có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn bè thì họ sẽ được cứu. Xin giúp con trình bày những gì Ngài đã phán dạy cách rõ ràng và thu hút, để bạn bè của con có thể biết về lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải thoát họ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn