Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự phản bội đáng xấu hổ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16

“Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.” (BTT)

Người phụ nữ đập bể chai nước hoa để xức trên đầu Chúa Jêsus cho thấy cô quý trọng Ngài hơn của cải được cất giấu trong mùi hương (Ma-thi-ơ 26:6-9). Trong các sự kiện bi thảm kề cận nhau trong câu chuyện tiếp theo, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, thủ quỹ của Chúa Jêsus và là tên trộm (Giăng 12:6), đã chứng tỏ rằng ông xem giá trị của đồng tiền cao hơn nhiều so với mối tương giao với Chúa Jêsus.

Nói một cách đơn giản, Giu-đa ghét Chúa Jêsus và chỉ muốn lấy được từ Ngài điều gì đó để thỏa mãn lòng tham tiền. Đồng tiền đem đến sự an toàn cho kẻ giữ tiền bất lương. Ông biết rằng các thầy tế lễ cả đang cố gắng tìm cách bắt và giết Chúa Jêsus. Ông biết rằng họ sẽ trả mọi thứ để tìm ra cách làm điều đó. Vì vậy Giu-đa đã mặc cả với họ. Cuối cùng, họ giao nộp ba mươi miếng bạc, như lời tiên tri Xa-cha-ri đã nói (Xa-cha-ri 11:12-13).

Với chúng ta, sự ngu dại tột độ là phản bội một người hoàn hảo không làm gì cả ngoài việc tốt. Tại sao? Mặc dù Giu-đa biết Ngài, nghe Ngài dạy dỗ và thấy các phép lạ của Ngài, nhưng ham muốn trộm cắp đã thúc đẩy, và ông ta đã để Sa-tan bước vào lòng mình (Giăng 13:27). Giu-đa nghĩ rằng mình đang nắm quyền kiểm soát nhưng hóa ra điều khiển Đức Chúa Trời là điều quá sức của ông (Ma-thi-ơ 27:3-5).

Chúng ta có yêu mến Chúa Jêsus vì bản chất của Ngài, vì những việc Ngài đã làm và vì Ngài đã yêu thương chúng ta rất nhiều không? Hay chúng ta chỉ yêu những gì mình có thể nhận được từ Ngài? Câu trả lời không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta nghĩ, vì sự mù quáng trong bản chất tội lỗi làm chúng ta giả vờ đứng về phía Ngài, nhưng thực chất đó là mưu đồ để đạt được điều chúng ta muốn. Đó có thể là quyền lực tôn giáo, tiền bạc, được chấp nhận gia nhập vào nhóm bạn hữu, hoặc sự náo nhiệt của hoạt động tôn giáo… nhưng tất cả đều mang tính tư lợi và không liên quan đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là sự phản bội đáng xấu hổ. Đừng làm kẻ đạo đức giả nữa – hãy bắt đầu xem xét điều gì quan trọng nhất đối với bạn và so sánh điều đó với Chúa Jêsus. Và nếu bạn không tôn quý Chúa Jêsus, thì hãy ăn năn và hối cải ngay lập tức.

Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi con xem những việc khác, những kinh nghiệm hoặc con người giá trị hơn Đấng Cứu Rỗi và đã phản bội Ngài một cách xấu hổ trước các thiên sứ và ma quỷ. Xin giúp con ăn năn và học biết các giá trị tin kính cũng như dạy con cách yêu Ngài thay vì yêu những điều con có thể nhận được từ Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn