Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mệnh đa văn hóa

Kinh Thánh: Mác 7:24-26

“Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được. Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Gờ-réc, dân Sy-rô-phê-ni-xi. Người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình.” (BTT)

Chúa Jêsus đi từ Ga-li-lê đến cảng Ty-rơ ven biển Địa Trung Hải ở Phê-ni-xi. Ngài đến vì cuộc gặp gỡ đặc biệt này trước khi trở về quê hương (Mác 7:31). Các môn đồ thân cận của Ngài đã đi cùng Ngài và chứng kiến ​​sự thương xót của Đấng Christ dành cho người phụ nữ không phải là người Do Thái ở một vùng đất ngoại giáo. Những người Do Thái sùng đạo sẽ không bao giờ làm điều đó. Họ cảm thấy ghê tởm khi Chúa Jêsus nói chuyện với những người ô uế trong xã hội tại chính đất nước của họ (Lu-ca 15:2) hoặc với người Sa-ma-ri (Giăng 4:9). Nhưng giờ đây, Ngài khiến các môn đồ kinh ngạc khi đi đến một đất nước xa lạ để khích lệ đức tin và chữa lành cho một dân ngoại, người biết rằng mình không có quyền gì trước mặt Đức Chúa Trời (Mác 7:27-28).

Đây là một bài huấn luyện mục vụ đặc biệt dành cho các sứ đồ tập sự. Vì vậy, trước khi Chúa Jêsus sai các sứ đồ ra khỏi Y-sơ-ra-ên để đi rao truyền Phúc Âm (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8), Ngài đã bắt đầu sứ mệnh xuyên văn hóa bằng ví dụ này. Nhưng dù Ngài không tìm kiếm sự công nhận, thì những người khao khát được Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống của họ cũng nhìn thấy nơi Chúa Jêsus tất cả những gì họ đang tìm kiếm. Chúa Jêsus không quan tâm họ đến từ nền văn hóa nào. Các môn đồ đã phải mất một thời gian mới hiểu được sự cần thiết của việc đi ra truyền bá Phúc Âm, nhưng sau này Phi-e-rơ đã can đảm thực hiện chức vụ trong chính khu vực đó (Công vụ 9:32-43).

Một người phụ nữ Hy-lạp đã mang đứa con bị quỷ ám của mình đến với Chúa Jêsus. Người phụ nữ này vô cùng lo lắng và bối rối, nhưng cô đã nghe về Chúa Jêsus và tin rằng Ngài có thể giải cứu con gái mình khỏi bất cứ thứ gì đang điều khiển cô bé. Cô biết cô không có hy vọng nào khác ngoài Chúa Jêsus. Cô nghĩ rằng nếu Ngài dừng lại để lắng nghe cô thì Ngài có thể sẽ xua đuổi quỷ. Tuy cô không phải là tín đồ chính thức, nhưng cô có một nhu cầu rất lớn và một đức tin rõ ràng. Cô tin rằng Chúa Jêsus có quyền năng hành động để thay đổi cuộc sống gia đình mình; và Ngài đã làm thế (Mác 7:30).

Việc truyền bá Phúc Âm xuyên văn hóa là giáo lý Cơ đốc căn bản. Lý do là tất cả các sứ mệnh đều mang tính xuyên văn hóa, từ văn hóa của Vương Quốc Ánh Sáng đến văn hóa của Vương Quốc Bóng Tối. Nếu chúng ta không nhận ra điều đó thì chúng ta chỉ có thể xây những nhịp cầu tình bạn nhưng không bao giờ dám dùng Phúc Âm để bắc cầu vì sợ làm xáo trộn mối quan hệ. Mọi người có thể sống trên cùng một con phố, có cùng sở thích và ăn cùng loại thức ăn, nhưng nếu họ không ở trong Đấng Christ thì họ đang sống trong nền văn hoá thuộc linh khác nhau hoàn toàn. Nếu những người khác nhìn thấy sự hiện diện chân thực của Chúa Jêsus trong cuộc sống chúng ta, họ sẽ cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình. Chúng ta có sẵn lòng tiếp cận những người khác biệt với chúng ta không? Chúa Jêsus đã làm như thế! Chúng ta hãy gặp gỡ họ, sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm, và giới thiệu họ với Đấng Cứu Thế, Đấng đã đến vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (Giăng 3:16)… thậm chí hãy làm điều đó tại nơi làm việc của bạn.

Kính lạy Chúa! Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài luôn chiến thắng quyền lực của bóng tối. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã không sốt sắng chia sẻ Phúc Âm chỉ vì sợ bị từ chối. Xin Chúa giúp con ý thức rằng mọi người xung quanh con đang tìm kiếm Chúa Jêsus. Xin hãy giúp con tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ tình yêu của Ngài và nói về lẽ thật trong Phúc Âm của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn