Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mạng nguy hiểm và phần thưởng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:40-42

“Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.” (BTT)

Chúa Jêsus đi đến phần kết trong việc hướng dẫn các môn đồ trước khi thi hành sứ mệnh. Đó sẽ là một nhiệm vụ nguy hiểm vì nhiều người, ngay trong chính gia đình của họ, sẽ không hiểu và có thể chống lại họ. Tuy nhiên, một số người sẽ chào đón họ (Mat 10:11-13). Phải chăng họ sẽ không gặp nguy hiểm? Có thể, nhưng họ cần được cam đoan rằng bất cứ ai chống lại họ, thì Chúa sẽ đứng về phía họ (Rô 8:3 1).

Các môn đồ, sứ đồ, các nhà truyền giáo (và thật ra, tất cả các tín đồ) là những đại sứ của Vua trời (Mat 28:18-20). Những ai tiếp đón họ vì người mà họ đại diện, sẽ chào đón Vua của họ. Sẵn sàng tham gia với các tín đồ, để học hỏi về Đấng Christ từ họ, là bước đầu tiên để trở thành một môn đồ của Ngài.

Vua Jêsus không hẹp hòi: Ngài rất rộng rãi. Ngài sẽ ban thưởng cho tất cả những ai chủ tâm chào đón các sứ giả của Ngài. Đây không chỉ là phép lịch sự thông thường của người Trung Đông trong việc tiếp đãi du khách (Hê 13: 2); mà còn là cố ý đón nhận những người Chúa sai đến, bởi vì họ đến từ Ngài và phát ngôn thay Ngài. Những ai chào đón tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ được tưởng thưởng như thể chính họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời … bởi họ đúng là như vậy!

Điều quan trọng là phải làm điều đúng, bởi vì đó là việc đúng phải làm. Nhưng khi ở dưới áp lực, làm điều đúng đắn không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn cho thấy lòng chúng ta khao khát Đức Chúa Trời của sự công chính. Tuy nhiên, chúng ta không làm điều đúng vì phần thưởng, dù Đức Chúa Trời hứa ban thưởng cho tất cả những ai tôn vinh Ngài, cả đời này lẫn đời sau (1 Sa 2:30; 2 Ti 4:8; Hê 6:10). Trong những lúc khó khăn, nguy hiểm, hay bất trắc, khi không nhìn thấy mặt tích cực, các tín hữu có quyền tin chắc rằng lòng trung thành của họ sẽ được đền đáp … bởi vì Chúa Jêsus đã hứa.

Lạy Chúa là Vua của con, cảm ơn Chúa vì đặc ân được tiếp đón những người hầu việc Ngài vì họ mang đến sứ điệp của Ngài. Xin tha lỗi khi con đã quá bận rộn không thể tiếp họ, và vì vậy không tiếp đón Ngài. Xin giúp con biết cách tiếp đón những người hầu việc Ngài và tiếp tục làm điều đúng dù cho hiểm nguy và tương lai không chắc chắn, bởi con muốn tôn vinh Chúa và muốn thấy được vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn