Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự giải cứu đơn giản

Kinh Thánh: Lu-ca 3:4-6

“Như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng:
Có tiếng kêu la trong đồng vắng:
Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy,
Các núi các gò thì bị hạ xuống;
Đường quanh quẹo thì làm cho ngay,
Đường gập ghềnh thì làm cho bằng;
Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.” (BTT)

Giăng Báp-tít đang thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không do ông tự nghĩ ra vì theo đuổi tham vọng làm người dọn đường cho Chúa chẳng đem lại ích lợi gì cho cá nhân ông. Chính Đức Chúa Trời đã giao cho ông nhiệm vụ này trước khi ông chào đời (Lu-ca 1:13-17). Vì vậy, trước khi thuật lại những gì Giăng Báp-tít đã làm, Lu-ca cho chúng ta biết đặc điểm công việc của Giăng. Khoảng 700 năm trước đó, tiên tri Ê-sai đã viết về một người sẽ loan báo về Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời. Người đó sẽ khẩn trương rao giảng về sự cần thiết phải dẹp bỏ mọi chướng ngại vật để chào đón Đấng Cứu Thế (Ê-sai 40:3-11). Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của Giăng.

Chức vụ của Giăng là kêu gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa. Cũng giống như việc những người thợ đi trước vị vua phương Đông để sửa đường hầu nhà vua có thể đi lại một cách an toàn và nhanh chóng, thì Ê-sai cũng báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ sai người thợ của Ngài đến để kêu gọi mọi người ăn năn. Chỉ có sự ăn năn về mọi điều chống lại Đức Chúa Trời mới mở ra một con đường mà Chúa hài lòng. Sự xuất hiện của Chúa Jêsus đòi hỏi những ổ gà nghi ngờ phải được lấp đầy và những ngọn núi kiêu hãnh phải bị hạ xuống để Vua của các vua được tôn vinh.

Chức vụ tiên tri là để đưa mọi người trở lại cùng giao ước của Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:16), để họ chọn đầu phục lời Ngài và ăn năn tội lỗi của mình (Ca thương 3:40). Ăn năn là bày tỏ nỗi đau cá nhân về sự nổi loạn tự cho mình là trung tâm thay vì Đức Chúa Trời; ăn năn là thừa nhận sự kiêu ngạo, thậm chí tự cho mình là công bình trong niềm tin của họ. Đây cũng chính là những trở ngại thực sự đối với chức vụ của Chúa Jêsus trong thế giới ngày nay. Cho dù đó là nơi cao của sự thờ phượng thần tượng hay nơi thấp của sự lằm bằm, hoặc suy nghĩ và hành vi đồi trụy, là bản chất lệch lạc của tội lỗi con người hay thế giới thô bạo của đời sống thực dụng, tất cả đều cần phải được giải quyết nếu chúng ta muốn hòa thuận với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời vẫn hoạt động theo cùng một cách. Không ai có thể tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế và là Chúa nếu họ chỉ chú tâm vào bản thân hoặc thờ phượng cách sai lầm. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm khi chúng ta cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời là nói: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết ai hay điều gì là đối tượng mà con đang thờ phượng và đang thay thế vị trí của Ngài” (Thi thiên 139:23-24). Có một cách kiểm tra dễ dàng: bạn dành thời gian, suy nghĩ hoặc sức lực cho bất cứ điều gì/bất cứ ai, thì đó chính là thần tượng của bạn! Chúa của muôn loài sẽ không trở lại vị trí trung tâm trong cuộc đời bạn cho đến khi bạn từ bỏ các thần tượng; nhưng khi bạn sẵn sàng ăn năn, thì tấm lòng bạn dọn đường cho Chúa bước vào.

Lạy Chúa, Ngài là Đấng không thể dung thứ sự hiện diện của tội lỗi, con xin quay về với Ngài. Xin tha thứ cho con vì con thường chọn thờ thần tượng và yêu mến những điều Ngài ghét. Con thật sự muốn thoát khỏi những trở ngại ngăn cản mối liên hệ của con với Ngài. Xin giúp con nhận ra những cách nhìn sai trật của con về Ngài và đã không chào đón Ngài như đáng phải làm. Xin cũng giúp con loan báo tình yêu và ân điển của Ngài cho bạn bè và đồng nghiệp của con, để họ cũng muốn đầu phục tình yêu thánh khiết của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn