Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự đáp ứng nhanh chóng

Kinh Thánh: Lu-ca 2:15-18

“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ.” (BTT)

Việc ra quyết định là điều cốt lõi của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Sẵn sàng nhận trách nhiệm để đưa ra các quyết định quan trọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nếu thất bại sẽ gây rủi ro cho danh tiếng và công việc tương lai. Mặc dù việc chăn chiên không phải là nghề được trả lương cao, nhưng họ có nguy cơ mất kế sinh nhai nếu không bảo vệ được đàn chiên để chúng làm mồi cho thú rừng vào ban đêm. Tuy nhiên, họ quyết định rời bầy chiên của mình và đi tìm Chúa Jêsus. Họ không vô trách nhiệm; họ tin những gì các thiên sứ đã nói với họ. Đức Chúa Trời ban cho họ một sự tin chắc trong thâm tâm rằng Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời đã được sinh ra, và họ phải đến gặp Ngài (Lu-ca 2:8-14). Họ đã mạo hiểm mọi thứ để đi tìm Đấng Cứu Thế.

Theo như chúng ta biết, chưa ai trong số họ từng gặp thiên sứ trước đó. Nếu họ rời bầy chiên của mình vì một trò đánh lừa và đàn gia súc bị thú rừng giết chết, thì họ sẽ bị dân thành chế giễu. Nhưng, từ sâu thẳm trong tấm lòng của mình, họ biết rằng Chúa đã cho họ biết lẽ thật. Thậm chí họ còn nhận được thông tin để nhận dạng Con trẻ này: Con trẻ được bọc bằng khăn và nằm trong máng cỏ. Để không lãng phí thời gian, họ rời bầy chiên và bỏ chạy xuống đồi. Họ tìm thấy Chúa Jêsus và nhận ra Ngài đúng với thông tin mà họ đã nhận được. Họ tin Chúa Jêsus là ai và tại sao Ngài đến. Cuộc trò chuyện của họ với Ma-ri và Giô-sép khẳng định rằng họ đã gặp được Đấng Cứu Thế. Không có gì ngạc nhiên khi Ma-ri trân trọng cuộc gặp gỡ này và thuật lại chính xác câu chuyện cho Lu-ca khi về già (Lu-ca 1:1-4).

Họ quyết định thuật lại cho mọi người nghe! Đây thực sự là một tin tuyệt vời. Sự kiện mà mọi đứa trẻ Do Thái được dạy chờ đón đã thực sự xảy ra. Đức tin của họ nơi Lời của Đức Chúa Trời đã đưa họ đến với Đấng Mết-si-a. Họ được nghe rằng Ngài đã đến vì con người (Lu-ca 2:10-11), nên họ đã thuật lại với mọi người. Ngạc nhiên thay, họ cũng sẽ đến với Chúa Jêsus.

Khi Đức Chúa Trời phán, Ngài mong đợi hành động. Sự khước từ có thể được ngụy trang bằng sự thận trọng, sự suy xét khôn ngoan hoặc ưu tiên những thứ khác, nhưng Đức Chúa Trời gọi đó là sự không vâng lời. Một số người chế nhạo “đức tin giản đơn” nói rằng nó thiếu tính chính xác của tri thức. Nhưng một khi Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ, những lập luận khôn khéo chỉ là sự nổi loạn tinh vi và kiêu ngạo chống lại Đấng Toàn Năng. Những người chăn chiên (cừu) không như vậy: Chúa nói với họ… họ đáp lại… Lời của Ngài được xác tín… và họ muốn thuật lại với người khác. Mặc dù họ không có đầu óc kinh doanh sắc sảo, nhưng họ đã đưa ra những quyết định đúng đắn. Họ khiêm nhường vâng lời và làm theo những gì Chúa phán. Đó là bước đầu tiên dẫn đến sự cứu rỗi, sự vâng phục, phước hạnh và vinh hiển. Vì vậy, chúng ta hãy dẹp bỏ sự kiêu căng và ngạo mạn về tri thức; chỉ cần tin cậy Chúa cách đơn sơ và chứng minh đức tin của chúng ta bằng cách vâng lời và thuật lại với người khác. Những quyết định đầy trách nhiệm này sẽ đưa bạn và những người khác đến sự bình an với Chúa ngay bây giờ và được hưởng vinh hiển của Ngài vào những ngày cuối cùng.

Kính lạy Chúa! Cảm ơn Chúa đã cho phép chúng con lắng nghe, vâng lời và phục vụ Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã kháng cự, kiêu căng và không vâng phục Ngài. Xin Chúa giúp con biết hạ mình tiếp nhận Lời Ngài, làm theo mệnh lệnh của Ngài và chia sẻ Tin Lành về ân điển đầy quyền năng của Ngài với những người khác tại nơi làm việc cũng như tại Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn