Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự phân rẽ lớn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:40-42

“Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (BTT)

Khi Chúa Jêsus trở lại, mọi thứ sẽ thay đổi. Sẽ có sự phân rẽ giữa người công bình và kẻ gian ác (Mat 13:49). Tất nhiên, chẳng có ai công bình; tất cả đều là tội nhân trừ phi họ nhận được sự tha tội và công bình từ Đấng Christ (Phil. 3:9). Và vì vậy sẽ có sự phân cách giữa những người tiếp nhận Đấng Christ và những ai chống lại quyền cai trị của Ngài trên họ.

Chúa Jêsus mô tả lòng mộ đạo không phải trong đền thờ hay nhà hội mà là tại nơi làm việc. Ngài chú ý đến những người nông dân chân lấm tay bùn thường bị lãng quên và đời sống gia đình. Hai người cùng làm chung một công việc, có cùng kỹ năng và là những đồng nghiệp thân thiết, sẽ bị phân rẽ về vật lý – một người được cất đi còn người kia bị bỏ lại. Những câu Kinh Thánh trước nói rằng sự phân rẽ sẽ xảy ra đột ngột giống như trong thời Nô-ê (Noah) khi kẻ ác không quan tâm đến sự đoán phạt cho đến chừng trận lụt kéo đến cuốn trôi họ (Mat 24:38-39).

Việc nhắc đến trận lụt khiến một số người nghĩ rằng kẻ ác sẽ bị đem đi để chịu đoán phạt, còn người công bình được ở lại, nhưng Ma-thi-ơ sử dụng từ liệu “được đem đi” với nghĩa tụ họp thân ái. Do đó, nhiều người tin Chúa cho rằng họ sẽ ở trong số đông những người được đem ra khỏi thế gian để đoàn tụ với Chúa Jêsus (1Tê 4:16-18), còn người không tin sẽ bị bỏ lại trong thế giới gian ác, nơi cái xấu không bị kiểm soát- là địa ngục trần gian trước ngày phán xét cuối cùng.

Dù áp dụng cách giải thích nào thì thông điệp cũng vẫn rõ ràng. Chúa đến mang theo sự phân cách vĩnh viễn và do đó tất cả những ai nghe Lời Ngài nên sẵn sàng từ bây giờ, mỗi một ngày, cho ngày cuối cùng đó…vì chúng ta không biết khi nào ngày ấy sẽ đến. Điều đó sẽ giúp chúng ta từ bỏ lối sống tự mãn và cấp bách truyền bá Phúc Âm. Sẽ thật kinh khủng nếu đồng nghiệp của chúng ta không sẵn sàng cho Chúa bởi vì chúng ta chưa bao giờ nói với họ về tầm quan trọng đời đời của Ngày Chúa trở lại. Tương tự như vậy, những tín đồ gặp khó khăn không nên bỏ cuộc nhưng hãy tiếp tục tin cậy Chúa, vì biết rằng khó khăn của họ chỉ là tạm thời (Rô 8:18-25; Gia 5:8).

Lạy Đức Chúa Trời vinh hiển! Con cảm ơn Ngài về lời hứa Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới đầy tội lỗi này và tập hợp những người được Ngài cứu chuộc. Xin tha thứ cho con khi chưa sẵn sàng, hoặc thậm chí không muốn Chúa Jêsus trở lại vì xem trọng những gì con đang làm. Xin giúp con sẵn sàng cho Ngày Cuối cùng, học cách sống làm Chúa vui lòng; và chia sẻ về mối quan hệ giữa con với Ngài trước các đồng nghiệp, hầu cho họ không bị giữ lại để chịu đoán phạt nhưng được tụ họp lại vì là người yêu mến Chúa Jêsus. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn