Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sợ hãi vì không tin Chúa Jêsus đang điều khiển

Kinh Thánh: Mác 16:12-13

“Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin.” (BTT)

Những câu Kinh Thánh này tiếp tục với chủ đề về sự không tin của các môn đồ và những người thân cận đi theo Chúa Jêsus: họ không tin rằng Ngài có thể sống lại từ kẻ chết. Câu “ai nấy cũng không tin” cho thấy những người phụ nữ không tin Ma-ri Ma-đơ-len đã gặp Chúa, Phi-e-rơ và Giăng không tin bằng chứng về ngôi mộ trống, và các môn đồ không tin kinh nghiệm của hai người đã gặp Chúa Jêsus trên đường trở về làng Em-ma-út. Hầu hết những điều đó cho thấy họ không tin những lời Chúa Jêsus đã nói với họ ít nhất ba lần rằng Ngài sẽ bị giết và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.

Phân đoạn này tương ứng với Lu-ca 24:13-35 là phần ký thuật việc Chúa Jêsus hiện ra, cùng đi đường với hai môn đồ trung thành đang từ Giê-ru-sa-lem đi bộ trở về nhà vào Chúa nhật Phục Sinh. Họ đã mô tả lòng họ “nóng nảy” (Lu-ca 24:32) khi Ngài cắt nghĩa lẽ thật cho họ, nhưng Lu-ca nói rằng họ không nhận ra Ngài (Lu-ca 24:16). Mặc dù vậy, họ muốn đón tiếp Chúa vào nhà của họ; và chính tại đó, khi Ngài chủ trì bữa ăn, mắt họ đã được mở ra (Lu-ca 24:31).

Mặc dù trời tối, họ vẫn vội vã trở về với các môn đồ ở Giê-ru-sa-lem, nhưng các môn đồ không tin khi hai người thuật lại việc họ đã gặp Chúa Jêsus. Ngay cả khi Chúa Jêsus hiện ra với tất cả các môn đồ, họ vẫn bị sốc và không tin. Mặc dù Chúa Jêsus đã giải thích rõ về sự phục sinh của Ngài trước đó nhưng họ khăng khăng không tin. Điều này chứng tỏ rằng tấm lòng cứng cỏi của con người có sức mạnh ngăn cản lẽ thật, là lời đem đến sự sống và hy vọng.

Chúa ban cho con người quyền tự do lựa chọn, điều này có sẵn trong tính cách của họ. Khả năng tình nguyện yêu thương và đón nhận tất cả những gì tốt đẹp mang lại nhiều niềm vui. Ngược lại, cố chấp không tiếp nhận lẽ thật và không đầu phục Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên chúng ta, sẽ lấy đi của chúng ta nhiều ơn phước và khiến chúng ta sợ hãi. Có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra phản ứng của chính mình đối với Lời Chúa: chúng ta có đức tin hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa về Lời của Ngài. Lời Chúa thường cho con biết về những điều con không thể nhìn thấy hoặc không hiểu được. Xin tha thứ khi con sợ hãi bởi vì con đã không tin rằng Ngài luôn luôn nắm quyền kiểm soát. Xin giúp con tin vào Lời Ngài, tiếp nhận những điều chân thật và trông cậy Ngài chỉ cho con cách giải quyết. Nhơn danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn