Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sa-tan công bố Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Mác 1:23-28

“Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy! Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.” (BTT)

Mặc dù khoa học tin rằng ma quỷ không tồn tại, nhưng Chúa Jêsus thì không như vậy. Khi tà ma nói qua miệng các nạn nhân của chúng thì Chúa Jêsus nghe, trả lời lại và chúng tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Câu chuyện này xảy ra ngay sau sự giảng dạy của Chúa Jêsus trong nhà hội ở Ca-bê-na-um, khi tất cả dân chúng đều kinh ngạc trước sự dạy dỗ có quyền phép của Ngài (Mác 1:21-22). Nhưng họ không biết tại sao lời nói của Chúa Jêsus hoàn toàn “đồng điệu” với Lời Đức Chúa Trời.

Một người đàn ông có mặt tại đó đang bị quỉ điều khiển. Nhân danh kẻ bắt giữ anh ta trong nỗi sợ hãi tột độ, anh hét lên với Chúa Jêsus, biết rằng Chúa Jêsus có thể tiêu diệt ma quỉ, những kẻ tay sai của tà ma và những người chấp nhận điều ác (Khải huyền 20:10). Với sự rõ ràng đáng kinh ngạc, người đàn ông bị quỉ ám đã tuyên bố Chúa Jêsus là “Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Đó là tước hiệu của Đấng Mết-si-a, có lẽ trích từ Thi thiên 16:10, ám chỉ sự thương khó và phục sinh của Đấng Christ. Mặc dù người ta có thể thắc mắc Chúa Jêsus là ai, nhưng các thiên sứ của Sa-tan hoàn toàn nhận thức được rằng nhiệm vụ của Ngài là phá hủy vương quốc của chúng.

Thật thú vị, lời “tuyên xưng đức tin” của ma quỉ rất sâu sắc và đáng sợ, nhưng chắc chắn không có sự ăn năn trong đó. Do đó, có khả năng nghiêm trọng là một người nào đó biết về Chúa Jêsus và thậm chí hét lên những sự thật của Phúc Âm, nhưng không “đứng về phía” Chúa (Ma-thi-ơ 7:21-23). Gia-cơ 2:19 chép “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” Con quỷ đã bị trục xuất, và người đàn ông còn lại một mình, run rẩy. Phép trừ tà này không phải là ảo tưởng; đám đông nhận ra rằng nếu Chúa Jêsus có quyền năng trên ma quỉ thì lời của Ngài phải có quyền phép kinh khủng. Đây là điều mà đám đông tin. Câu chuyện sau đó thay đổi trọng tâm. Chúng ta không biết liệu người đàn ông có ăn năn và tiếp nhận Chúa Jêsus hay không. Nhưng nếu không tiếp nhận Chúa Jêsus, anh ta có nguy cơ bị tà ma hãm hại thậm chí còn dữ tợn hơn lần trước (Lu-ca 11:24-26). Mác xác định 10 lần trừ quỉ để chứng tỏ quyền năng của Chúa Jêsus đối với ma quỉ và các quỷ của chúng. Đây là điều có chủ ý. Chúa Jêsus không chỉ đến để dạy dỗ, nêu gương tốt và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài đến để lật đổ quyền lực của Sa-tan và giải phóng những người bị hắn bắt giữ (Hê-bơ-rơ 2:14-15) – cứu họ khỏi địa ngục và ban cho họ sự sống đời đời (Giăng 10:28).

Thẩm quyền của Đấng Christ vẫn còn hiệu lực trong việc giải cứu con người khỏi điều ác. 2 Phi-e-rơ 2:20 là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đừng sa vào nanh vuốt của ma quỉ, “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.” Như Ê-phê-sô 6:12 đã chép “… vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Chúng ta đừng ngây thơ: chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh, nhưng Chúa Jêsus có quyền đánh đổ kẻ thù. Vì vậy, “hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:7-8).

Lạy Cha thánh, cảm ơn Ngài về lời cam đoan rằng Ngài có uy quyền hơn Sa-tan rất nhiều. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã hợp tác với ma quỉ thay vì đứng về phía Chúa Jêsus. Xin giúp con vâng phục thẩm quyền của Ngài ngay hôm nay và khước từ những lời nói dối của kẻ ác. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn