Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quyền lực trong sự phục vụ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:25-28

“Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (BTT)

Gia-cơ và Giăng vướng vào rắc rối với các môn đồ khác. Mẹ của họ đã hỏi Chúa Jêsus rằng liệu các con trai của bà có thể có những vị trí đứng đầu trong chính quyền khi Ngài lên nắm quyền hay không (Ma-thi-ơ 20:20-23). Đó không phải là một cuộc trò chuyện riêng tư, mà Gia-cơ và Giăng cũng có mặt ở đó và Chúa Jêsus đã quở trách họ. Những môn đồ còn lại đã sớm biết được cuộc bàn luận, nên họ tức giận vì bạn bè của mình đã toan tính sự thiên vị.

Chúa Jêsus đã kêu họ lại không phải để làm bẽ mặt Gia-cơ và Giăng nhưng để dạy các sứ đồ tập sự và qua đó dạy dỗ Hội Thánh và chúng ta ngày nay. Có một sự khác biệt lớn giữa cách thế gian đạt được điều họ muốn và cách Đức Chúa Trời vận hành vương quốc của Ngài. Chính quyền của con người luôn lo sợ rằng họ sẽ bị phế truất vì họ biết mình không có tất cả quyền lực. Tất cả những gì họ có thể làm là chứng tỏ rằng họ có quyền lực hơn những người khác. Họ thực hiện điều này bằng cách thi hành luật pháp, đe dọa hoặc sử dụng lực lượng quân đội để bắt mọi người phục tùng họ.

Chúa không cần làm như thế. Ngài có tất cả quyền lực, và không ai có thể phế truất Ngài. Những đầy tớ của Ngài được bình an trong ân điển bao la của Chủ và không gì có thể chạm vào họ trừ phi Chúa cho phép, và ngay cả khi đó họ vẫn được an toàn vĩnh viễn. Vì vậy, con dân của Chúa không phải can dự vào trò chơi quyền lực của thế gian. Họ cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự thao túng, bóc lột và tham nhũng. Thay vì thống trị, họ được tự do phục vụ như Chúa Jêsus đã làm … đến mức hy sinh mọi thứ.

Đây không chỉ là phương cách cụ thể Chúa Jêsus đã sử dụng, mà đó là bản tính của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn Hội Thánh bày tỏ ra. Phục vụ bằng tình yêu xuất phát từ bản tính của Đức Chúa Trời. Đó là sự phục vụ hoàn toàn tự nguyện, được thôi thúc bởi ao ước mãnh liệt là lợi ích trong thế giới của Ngài. Chính trị quyền lực không có chỗ trong Hội Thánh, trong doanh nghiệp Cơ Đốc hay trong gia đình tin kính. Phải, điều quan trọng là xác định ranh giới rõ ràng, và nhất quán trong việc hướng dẫn mọi người tôn trọng những ranh giới đó. Không mối quan hệ nào có thể phát triển khi bị đe dọa cả. Nó chỉ có thể phát triển mạnh mẽ bằng tình yêu cho đi mà không đòi được đáp lại. Sự phục vụ tự nguyện đòi hỏi một giá rất cao, nhưng đó là cách Chúa Jêsus đã làm, và là cách duy nhất mà qua đó Hội Thánh của Chúa sẽ thấy kẻ thù quy phục Ngài. Sự phục vụ tự nguyện dập tắt lòng kiêu hãnh của con người và giải phóng quyền năng của Đức Chúa Trời để ban phước và rịt lành những tấm lòng tan vỡ (Ê-sai 61:1-3). Chúa muốn bạn vì danh Ngài phục vụ ai ngày hôm nay?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại, không thay đổi, và không hề lay chuyển. Ngài nắm mọi quyền lực và không thế lực nào có thể chiến thắng hay cản trở chương trình của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì những lúc con sử dụng quyền lực thế gian để bảo vệ bản thân hay thúc đẩy chương trình của Chúa. Xin Chúa giúp con được dầm thấm trong ân điển của Ngài và tin cậy chương trình tối thượng của Chúa để con có thể phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác với tấm lòng tràn đầy tình yêu hy sinh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn