Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phúc Âm là sứ điệp cần được rao giảng

Kinh Thánh: Mác 16:15-16

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.” (BTT)

Phân đoạn này lặp lại Ma-thi-ơ 28:18-20 mà chúng ta gọi là Đại Mạng Lệnh. Nó cũng phản chiếu câu Kinh Thánh Giăng 3:18 nói đến sự khác biệt vô tận giữa những người tin Chúa Jêsus và những người không tin Chúa Jêsus: ai tin thì được cứu còn ai không tin thì đã bị đoán xét. Đó là lý do vì sao Mạng Lệnh rất “vĩ đại”, có tầm quan trọng rất lớn bởi vì những người không đáp ứng sứ điệp Phúc Âm sẽ đi vào địa ngục. Và chỉ Phúc Âm mới có quyền năng bày tỏ Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế có thể “giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).

Đức tin có được nhờ nghe Lời của Đức Chúa Trời và tin vào Phúc Âm (Rô-ma 10:17). Khi tin vào Phúc Âm, chúng ta nhận biết mình đang chống nghịch Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta ân điển để ăn năn. Báp-têm là một hành động thể hiện sự vâng phục của những ai đã tin và đầu phục quyền phép của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của Đại Mạng Lệnh là công bố sự chết và sống lại của Đấng Christ và kêu gọi mọi người ăn năn và chịu phép báp-têm (Công vụ 2:38).

Nếu Chúa Jêsus có chương trình cứu rỗi tội nhân mà không cần sự tham gia của những người đã được Ngài cứu, thì Ngài sẽ không bao giờ đưa ra mạng lệnh này. Ngài cũng không vui thích khi mạo hiểm mạng sống của những người tử vì đạo, nếu sự hy sinh của họ không mang lại lợi ích gì cho Vương quốc của Ngài. Ngài đã ban mạng lệnh cho các môn đồ và thông qua họ, ban mạng lệnh này cho Hội Thánh. Để Nước Trời được phát triển thì Cơ Đốc nhân nên chia sẻ những gì Chúa Jêsus đã làm cho chính mình, và khích lệ người khác tin nhận Ngài.

Vì vậy, đã đến lúc loại bỏ những lời bào chữa cũ rích dựa trên nỗi sợ về điều người khác sẽ nghĩ về mình (cho dù những điều đó nghe có vẻ thuộc linh), và thực hiện trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ về Đấng Christ ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Nếu chúng ta nghĩ về điều đó trước tiên trong ngày làm việc hay trong ngày cuối tuần với gia đình, thì chúng ta sẽ sớm có cơ hội để hành động. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chia sẻ về Đấng Christ!

Kính lạy Cha là Đức Chúa Trời của chúng con! Cảm ơn Chúa đã giúp con thấy rằng con có trách nhiệm đồng công với Ngài trong công tác rao truyền Phúc Âm. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã không thực hiện trách nhiệm này. Những người bạn của con đang né tránh Ngài và họ vẫn đang lầm lạc cho đến khi được Ngài cứu. Xin Chúa giúp con nói về Chúa Jêsus ngày hôm nay. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn