Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ơn phước đến từ đức tin

Kinh Thánh: Lu-ca 1:39-45

“Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” (BTT)

Ma-ri đã đi từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến phía Nam Giê-ru-sa-lem vào giai đoạn đầu của kỳ thai nghén. Việc chuyển đi có thể giúp bà thoát khỏi những lời xầm xì ác ý, hay cả việc bị ném đá khi bào thai ngày càng rõ dần. Nhưng cũng là cớ để trấn an bà vì biết chương trình của Chúa đang được thực hiện trong cơ thể mình. Ma-ri đến tá túc cùng người bà con là bà Ê-li-sa-bét cao tuổi, trước đó bị hiếm muộn nhưng giờ đang mang thai Giăng được sáu tháng. Những người nữ này có độ tuổi cách xa nhau: bà Ê-li-sa-bét đã đến thời kỳ mãn kinh trong khi Ma-ri vẫn còn là thiếu nữ đồng trinh, nhưng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho từng người trong họ. Bà Ê-li-sa-bét thụ thai cùng người chồng cao tuổi. Đó là ý định của Đức Chúa Trời, mặc dù Xa-cha-ri không tin và bị câm vì sự vô tín của mình. Hình phạt đó cũng là dấu hiệu về sự quở trách mạnh mẽ của Đức Chúa Trời; thế là ông lại ăn ở cùng vợ mình, và bà thụ thai cách lạ lùng (Lu-ca 1:11-25).

Bà Ê-li-sa-bét có đức tin nơi Chúa. Khi Ma-ri đến nhà mình, Đức Thánh Linh đã cảm động con trẻ Giăng đạp vào bụng và bà Ê-li-sa-bét đã thốt lên lời tiên tri về danh tính con trẻ của Ma-ri. Đó chắc hẳn là lời khẳng định tuyệt vời đối với Ma-ri. Không có biểu hiện nào cho thấy Ma-ri thiếu đức tin, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cung ứng đầy đủ các dấu hiệu cho thấy Ngài đang tể trị để đức tin của Ma-ri được kiên định cho trọng trách phía trước, bao gồm sự chịu hình đau đớn của Chúa Jêsus. Mỗi dấu hiệu đều được bà quý trọng (Lu-ca 2:19), và Đức Thánh Linh đã sử dụng những điều này để giúp bà không ngừng tin cậy vào Con Đức Chúa Trời và Cha Thiên Thượng.

Ma-ri được xưng là vô cùng “có phước”, cũng như Con trai mà bà sinh ra. Nhưng Ê-li-sa-bét biết rõ phước của Ma-ri là kết quả của lòng tin chắc chắn vào những gì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sau đó. Ma-ri đã tin vào lời hứa trước khi điều đó được ứng nghiệm. Nhưng chồng của Ê-li-sa-bét là Xa-cha-ri lại không tin và không được phước cho đến chừng ông ngợi khen Đức Chúa Trời sau khi lời hứa thành hiện thực (Lu-ca 1:62-65).

Dù cuộc gặp gỡ ban đầu của chúng ta với Chúa có ấn tượng sâu sắc đến đâu, thì đức tin cũng không hề dễ dàng trong những ngày đen tối nhất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ đã chu cấp đủ chứng thực để lòng chúng ta có thể vững vàng, ngay cả khi chúng ta không thấy được. Lu-ca đã trực tiếp nghe lời tường thuật từ Ma-ri lúc về già, và lời tiên tri của bà Ê-li-sa-bét vẫn văng vẳng bên tai: “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”. Điều đó cũng áp dụng đối với chúng ta. Chúng ta được kêu gọi tin nhận cùng một Đức Chúa Trời. Mỗi một ngày mới đều là một bài kiểm tra đức tin. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày hôm nay bằng cách suy gẫm lại tất cả những đường lối Chúa đã dẫn dắt bạn, tất cả những lời hứa mà Ngài đã thực hiện, và cảm ơn Chúa về mọi cách mà Ngài dùng để xác nhận việc kêu gọi bạn trở thành môn đồ của Chúa Jêsus. Sau đó, hãy mạnh mẽ ra đi, với sự đảm bảo rằng Chúa ở cùng bạn và sẽ giữ mọi lời hứa của Ngài (Thi thiên 119:38).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Lời Chúa dạy con biết cách thờ phượng và làm chứng. Con cũng cảm ơn Chúa vì mọi hành động quyền năng của Ngài và mọi cách Ngài làm để con vững tin nơi Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con không tin cậy Ngài và chậm tin vào lời hứa của Ngài. Xin cho con tấm lòng mạnh mẽ để tin cậy, bỏ qua những hoang mang đang cố xâm chiếm tâm trí con; để con trở nên tôi tớ của Ngài ngay tại gia đình, nơi làm việc, trong cộng đồng và trong Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn